นักโภชนาการแนะทำความเข้าใจเรื่อง "เนื้อแดง"

นักโภชนาการ  เผยกรณีการเปิดเผยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปและเนื้อแดงก่อมะเร็ง แนะต้องทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด


นักโภชนาการแนะทำความเข้าใจ เรื่อง


แฟ้มภาพ


รศ.วิสิฐ จะวะสิต อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงกรณีการเปิดเผยข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูปและเนื้อแดงก่อมะเร็งว่า การเปิดเผยผลวิจัยดังกล่าว หากส่วนราชการจะนำมาปรับใช้หรือให้ความรู้ประชาชนจะต้องทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งนี้เพราะมนุษย์ยังคงต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รับโปรตีน รศ.วิสิฐ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมีหลายประการ ไม่ใช่แค่การกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ เท่าที่มีหลักฐานคือ การบริโภคอาหารที่มีไฟเบอร์ กากใยน้อย ตามปกติต้องบริโภคให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม แต่พบว่าคนไทยยังบริโภคผัก ผลไม้ ต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดมาก นอกจากพฤติกรรมการบริโภคแล้ว ยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย เพื่อให้ลำไส้ได้ทำงาน หากมีพฤติกรรมนั่งทำงานนิ่งๆ ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้น"สำหรับอาหารแปรรูปที่ใส่ดินประสิวนั้น มีข้อมูลว่าเป็นสารที่ทำให้ก่อมะเร็งหากมีการใช้มากจนเกินไปในกระบวนการถนอม อาหาร แต่พบว่าหากได้รับวิตามินซีโดยเฉพาะใยอาหารที่อยู่ในผักผลไม้ จะไปช่วยล้างไนโตรซามีนที่อยู่ในอาหารที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารได้"


ดังนั้นการบริโภคอาหารใดๆก็ตาม จึงต้องยึดหลักการกินอาหารให้มีความหลากหลาย มีกากใยอาหาร ผักผลไม้ให้ได้วันละ 400 กรัม นอกจากนี้ควรกินอาหารแต่พอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ออกกำลังกาย มีกิจกรรมเคลื่อนไหวไม่ให้ลำไส้อยู่นิ่ง ขับถ่ายให้เป็นปกติไม่ให้ลำไส้สะสมสารพิษ ซึ่งวิธีดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งได้" รศ.วิสิฐกล่าว


 


ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code