นักศึกษา 11 สถาบันโชว์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


นักศึกษา 11 สถาบันโชว์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม thaihealth


"(ไทย) ทีนสปิริต" นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาที่สะท้อน 5 ประเด็นปัญหาหลักในสังคมไทย หวังปลุกกระแสให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและหาทางแก้ไข


เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 11 แห่ง 14 คณะ 17 สาขาวิชา 400 คน แสดงจุดยืนการเป็นนักออกแบบเพื่อการสื่อสารรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง สร้างสรรค์สื่อเพื่อร่วมพัฒนาสังคมไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ องค์กรภาคประชาสังคม สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย


นักศึกษา 11 สถาบันโชว์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม thaihealth


ผศ.อาวิน อินทรังษี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม กล่าวถึงว่า ได้คัดเลือก "โจทย์สังคม" ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน 5 ประเด็นปัญหาหลัก และยังเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)  ขององค์การสหประชาชาติ ที่ประกาศใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีอีกด้วย ได้แก่ สิ่งแวดล้อม, ความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม, สุขภาวะและโภชนาการ, ความรุนแรงในสังคม และ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้สอดแทรกกิจกรรมให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสกับพื้นที่จริง ปัญหาจริง  และมีภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมให้ข้อมูลจริงและเป็นที่ปรึกษาด้านเนื้อหา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกจากได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเรียนแล้ว ยังได้ถูกปลูกจิตสำนึกให้นึกถึงสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยผลิตผลงานที่มีความหลากหลายรูปแบบ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น  AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) เข้าด้วยกัน


นักศึกษา 11 สถาบันโชว์สื่อสะท้อนปัญหาสังคม thaihealth


ตัวอย่างผลงานประเด็นสิ่งแวดล้อม กลุ่มพินิจพิษผัก นำเสนอในหัวข้อปัญหาสารเคมีตกค้าง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) ผลิตสื่อวิดีโอ (ไวรัล) หวังกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเกิดความตระหนักจากการใช้สารเคมี และทะเลก็เป็นเป้าหมายที่นักศึกษาต้องการบอกเล่าถึงปัญหา ได้แก่ กลุ่มเสม็ด Let's fun ในหัวข้อการท่องเที่ยวของคุณทำร้ายธรรมชาติอย่างไร เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักว่าขยะที่เสม็ดคือฝีมือของใคร เป็นต้น


มาที่ประเด็นความเหลื่อมล้ำและความเท่าเทียม ที่นักศึกษาให้ความสนใจมากที่สุด เลือกทำ ถึง 6 สถาบัน เช่นกลุ่ม REASONS OF THE RAERONS เลือกทำเด็กเร่ร่อน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์  มาร่วมสะท้อนการจัดทำสื่อ Installation Art (ศิลปะจัดวาง) ซึ่งออกแบบเป็นเตียงนอนที่มีหัวเด็กจำนวนมากโผล่ออกมาพร้อมมีมือยื่น สื่อให้เห็นถึงความต้องการความรักของกลุ่มเด็กเร่ร่อน โดยมองว่าการมีคู่นอนเยอะที่สุดคือการมีคนรักมากที่สุด ก่อให้เกิดประชากรที่เพิ่มและปัญหาที่ตามมา และภาพมือยื่นมาหยิบกระเป๋ากางเกงยีน สื่อถึงเด็ก เร่ร่อนที่ชอบขโมยเพราะไม่มีเงินกินข้าว สิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้ได้มองเห็นปัญหาและอยากหาทางแก้ไขคือทัศนคติของสังคมที่มีต่อเด็กเร่ร่อน อยากให้สังคมมีมุมมองในด้านความเข้าใจจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา


ใครสนใจนิทรรศการของน้อง ๆ วันนี้จัดแสดงเป็นวันสุดท้าย ณ บริเวณโถงชั้น 1 ชั้น L ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและผลงานเยาวชนได้ที่ Facebook : University Network for Change : UNC

Shares:
QR Code :
QR Code