นักศึกษาวิชาทหารเทคนิคภูเก็ตจิตอาสาจราจร

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


แฟนเพจโครงการอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุ


นักศึกษาวิชาทหารเทคนิคภูเก็ตจิตอาสาจราจร  thaihealth


วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดโครงการนักศึกษาวิชาทหารเทคนิคภูเก็ต จิตอาสาจราจร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีจิตอาสา ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเป็นต้นแบบคนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อวันที่ 4 กุมภัาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนักศึกษาวิชาทหารเทคนิคภูเก็ต จิตอาสาจราจร โดยมีนายอุทัย ชักประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ คณาจารย์ นักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน นักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 20 คน


นายอุทัย ชักประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกันจัดทำโครงการอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน โดย สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มาดำเนินการโครงการย่อย 3 โครงการ และหนึ่งในนั้น คือ โครงการนักศึกษาวิชาทหารเทคนิคภูเก็ต จิตอาสาจราจร ซึ่งใช้เวลา 2 วัน ในการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คือ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ได้รับความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือจราจร ได้รับการฝึกภาคปฏิบัติการให้สัญญาณมือจราจร มีจิตอาสาทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเป็นต้นแบบคนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโท ประทีป วรากุล รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต และสิบตำรวจตรี เนตรพิรุณ สุขศรี ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมในครั้งนี้


นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่นักศึกษาได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกภาคปฏิบัติการให้สัญญาณมือจราจรแล้ว สิ่งที่คาดหวังคือนักศึกษาจะต้องลงไปสู่การปฏิบัติจริง ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่มีการจราจรหนาแน่น และสิ่งที่นักศึกษาวิชาการทหารได้ช่วยเหลือด้านการจราจรในครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน ในการฝึกกำลังสำรองสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ และขอให้นักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสิ่งเหล่านี้

Shares:
QR Code :
QR Code