นักวิจัยชี้! ชายกินถั่วเหลืองเสี่ยงเป็น “หมัน”

เผยกินเพียง 2 วัน ครั้งหั่นจำนวนอสุจิไปเกือบครึ่ง

 นักวิจัยชี้! ชายกินถั่วเหลืองเสี่ยงเป็น “หมัน”

          นักวิจัยอังกฤษระบุผู้ชายบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมีบุตรได้ พบผู้ชายบริโภคอาหารมีถั่วเหลืองเพียง 1 ครั้ง ในทุกๆ 2 วัน หั่นจำนวนอสุจิไปเกือบครึ่งจากระดับปรกติที่ 80-120 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร เหลือค่าเฉลี่ยไม่ถึง 41 ล้านตัว

 

          วารสารการเจริญพันธุ์มนุษย์เปิดเผยผลการศึกษาของนักวิจัย ซึ่งนำทีมโดย ดร.จอร์จ ชาวาร์โร แห่งวิทยาลัยสาธารณสุขฮาร์วาร์ด สะท้อนผลลัพธ์ที่อาจทำให้ผู้ชายต้องระมัดระวังตัวกันอยู่บ้าง หากคิดจะดื่มนมถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองทั้งหลาย เมื่อพบว่าอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง โดยพบผู้ชายเหลือปริมาณอสุจิเฉลี่ยน้อยกว่า 41 ล้านตัวต่อปริมาณน้ำอสุจิ 1 มิลลิลิตร หลังบริโภคอาหารมีถั่วเหลืองเพียง 1 ครั้งในทุกๆ 2 วัน

 

          นักวิจัยเชื่อว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน (oestrogens) ในอาหารต่างๆ ซึ่งอาจเป็นน้ำนมและเครื่องดื่มผสมถั่วเหลือง และเต้าหู้ อาจไปแทรกแซงการส่งสัญญาณของฮอร์โมน

 

          การศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเคยมีผลที่ตรงกันข้ามระหว่างการศึกษาในสัตว์และมนุษย์ โดยหลายการศึกษาในสัตว์แสดงให้เห็นว่าการได้รับเคมีจากถั่วเหลืองเป็นปริมาณมาก สามารถส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ได้ ในขณะที่การศึกษาการบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในมนุษย์ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้าม

 

          อย่างไรก็ดี ในการศึกษาใหม่ซึ่งเป็นการศึกษาผู้ชาย 99 คน ที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากในคลีนิกแห่งหนึ่ง และได้ให้ตัวอย่างน้ำอสุจิไว้ให้ผลสนับสนุนการศึกษาในสัตว์

 

          ทั้งนี้ ในการศึกษานักวิจัยได้แบ่งผู้ชายออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง จากนั้นได้เปรียบเทียบปริมาณอสุจิเมื่อมีการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองมากที่สุดกับการบริโภคปริมาณน้อยที่สุด จนพบความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยปริมาณอสุจิปรกติของผู้ชายจะอยู่ระหว่าง 80-120 ล้านตัวต่อมิลลิลิตร แต่ผลที่ได้พบว่าผู้ชายที่รับประทานอาหารถั่วเหลืองเฉลี่ย 1 ครั้งในทุกๆ 2 วัน มีปริมาณต่ำกว่า 41 ล้านตัว

 

          อย่างไรก็ตาม ผลยังมีเสียงคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญบางรายอยู่บ้าง ว่าผู้ชายส่วนใหญ่ในเอเชียบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลืองเป็นปริมาณมากกว่า แต่ไม่พบว่ากระทบต่อการเจริญพันธุ์แต่อย่างใด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

update: 25-07-51

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code