นศ.วัยใส ร่วมใจ ลด-ละ-เลิก แอลกอฮอล์ 100%

      เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงอาหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรม To Be Number one มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ชวนนักศึกษา ลด ละ เลิก เหล้าในช่วงเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม เข้าพรรษานี้ "มช.วัยใส ร่วมใจ ลด-ละ-เลิก แอลกอฮอล์ 100%"


/data/content/25055/cms/e_dfjlpqtux267.jpg


      โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีการติดสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยมีคำความเชิญชวนเลิกเหล้าเข้าพรรษา และมีการแสดงดนตรีโฟล๊คซอง พร้อมทั้งการแสดงจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้แกนนำชมรมฯ ได้มีการแจกเอกสารประเมินการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทราบว่าตนเองมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อผู้ที่ทำการตรวจเช็คปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว มีผลรวมของคะแนนอยู่ที่ 20 + คะแนน จะอยู่ในเกณฑ์ที่เสพติด 16 – 19 คะแนน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และ 8- 15 คะแนนมีการดื่มแบบเสี่ยง ส่วนช่วงคะแนน 0 – 7 คะแนนจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ


    /data/content/25055/cms/e_dejklptx1689.jpg  นายวีรภัทร วงค์เมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งประธานชมรม To Be Number one มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์เชิญชวนนักศึกษามาร่วม ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยอยากเชิญชวนนักศึกษามาร่วมวัดความเสี่ยงของการใช้เหล้า และมีร่วมกันเรียนรู้โทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของเริ่มทำความดีเพื่อตนเองในช่วงเข้าพรรษา และอยากจะรณรงค์การลดการใช้เหล้า เพราะจะนำเราไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นซึ่งจะมีผลเสียงต่อสุขภาพและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการตั้งจุดแนะนำการเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดมีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจมาร่วมปรึกษาโทษภัยและวิธีการในการเลิกเหล้าที่ดีอีกด้วย


      นายธนพันธ์ กาชาติ ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเล็กๆที่จัดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายภารกิจที่ชมรมจะร่วมจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ลด ละ เลิก สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่อยากเริ่มต้นทำความดีในช่วงเข้าพรรษาและต้องการพื้นที่สร้างสรรค์ สามารถมาร่วมกิจกรรมที่ทางชมรมสร้างเสริมสุขภาพจะจัดขึ้นคือ โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย 


 


 


      ที่มา: เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 

Shares:
QR Code :
QR Code