นวัตกรรมเสาแนวถนนยางพารา

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


นวัตกรรมเสาแนวถนนยางพารา thaihealth


'วท.สุราษฎร์ธานี'เจ๋งคว้าแชมป์ นวัตกรรมเสาแนวถนนยางพารา


จากกรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประกวดนวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกรรม สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง มีผลงานเข้าประกวด 134 โครงการ ปรากฏว่า ผลงานสัญลักษณ์บนเส้นทางถนนนวัตกรรมจากยางพารา (เสาแนวถนนแปรรูปจากยางพารา) ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอี้รถเข็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์เสาแนวถนนแปรรูปจากยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เนื่องจากใช้งานได้จริง ช่วยลดความรุนแรงและเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนได้มากกว่าเสาคอนกรีต ยิ่งกว่านั้นยังส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น จะส่งเสริมต่อยอดให้ผลิตนำมาใช้บนถนนสายต่างๆ จะทำให้ยางพารามีราคาสูงกว่าปัจจุบัน ส่งผลให้ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น


"ก่อนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มีผลงานวิจัย กระเบื้องหลังคาจากยางพารา และถนนยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นต้นแบบส่งเสริมใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น"

Shares:
QR Code :
QR Code