นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

 

พฤติกรรมแย่ ส่งผลให้สุขภาพแย่ รู้ไหม…คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs เป็นอันดับ 1 สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต อาหารการกิน ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย

สสส. มุ่งเน้นการแก้ปัญหา สร้าง นำ ซ่อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทย ด้วย “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” จะเป็นอย่างไรไปติดตามชม…

Shares:
QR Code :
QR Code