นวัตกรรมกำจัดขยะและยุงลาย

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


นวัตกรรมกำจัดขยะและยุงลาย thaihealth


ชาวบ้านบ้านเหนือ หมู่ 8 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ฉลาดเลือกที่จะนำยางรถยนต์เก่าซึ่งทำลายยาก หากเผาก็เกิดเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อม ถ้าเก็บไว้ก็เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จึงนำมาดัดแปลง ประดิษฐ์เป็นกระถางปลูกต้นไม้ ดอกไม้ และปลูกผักสวนครัว ทำเป็นทั้งรูปทรงดอกบัว ทรงเรือสุพรรณหงส์ ซึ่งได้ทั้งประโยชน์ สร้างรายได้แก่ชุมชน ทั้งยังช่วยปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงาม น่ามอง น่าอยู่อาศัยอีกด้วย


นายกฤษฏา คงเจริญ วัย 48 ปี ผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า จากการสังเกตเห็นว่า ในหมู่บ้านมียางรถยนต์เก่าที่ชาวบ้านได้ทิ้งไว้บริเวณรอบบ้านมากมายพอสมควร ทั้งยางรถไถเพื่อการเกษตร, ยางรถยนต์ 4 ล้อ, ยางรถยนต์ 6 ล้อ และ 10 ล้อ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทำลายยาก ทั้งเป็นแหล่งน้ำขังตามล้อยาง ทำให้เกิดการแพร่พันธ์ของยุงลาย ซึ่งเมื่อปี 2556 พบว่า ในชุมชนบ้านเหนือ มีโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาด โดยแหล่งน้ำขังในยางรถยนต์ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา จึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะกำจัดให้ได้


"จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานกับกรรมการชุมชน ซึ่งทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน จึงมาปรับประยุกต์ใช้ โดยปรับแต่งยางรถยนต์เก่าให้เป็นวัสดุมีคุณค่า โดยนำยางรถยนต์มาประดิษฐ์เป็นกระถางรูปดอกบัวและเรือสุพรรณหงส์ แต่งเติมด้วยการทาสีให้สวยงามและนำมาต่อยอดในหมู่บ้านของแต่ละครัวเรือน ถือเป็นการนำมาเชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวในนวัตกรรมกำจัดขยะและยุงลาย thaihealthกระถางดังกล่าว เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหามากิน รวมทั้งยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย ที่สำคัญเรายังได้ภูมิทัศน์ที่สวยงามตามถนนหนทางในหมู่บ้านและตามบริเวณหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือนที่ตกแต่งกันได้ตามความถนัดอีกด้วย"นายกฤษฏากล่าว


สำหรับการจัดทำกระถางยางรถยนต์อันสวยงามนั้น ในระยะแรกได้ขอความร่วมมือจากชาวบ้าน นำยางรถยนต์เก่าของตนเองมาประดิษฐ์และทำกันแจกจ่ายไปประดับหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือน ต่อมามีคนเห็นและสนใจ รวมทั้งกลุ่มคนในเครือข่ายที่มาศึกษาดูงานได้สั่งทำ จึงเริ่มทำออกจำหน่าย โดยเริ่มที่กระถางรูปดอกบัวไม่ทาสี จำหน่ายอันละ 40-50 บาท แต่ถ้าทาสีด้วย จะจำหน่ายอันละ 80-100 บาท ขณะที่การทำกระถางรูปเรือสุพรรณหงส์นั้น จะทาสีสันให้สวยงาม ถ้าขนาดยางรถยนต์ของ 6 ล้อ จำหน่ายลำละ 1,200-1,500 บาท ขณะที่ขนาดของรถยนต์ 10 ล้อ จะจำหน่ายลำละ 1,500-1,800 บาท สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


"เมื่อยางรถยนต์ในหมู่บ้านหมด เราก็ไปขอซื้อมาในราคาถูกกับร้านขายยางรถยนต์เก่าทั่วไป เพื่อนำมาผลิตออกจำหน่ายตามการสั่งทำ ขณะเดียวกันถ้าผู้มาสั่งให้ทำ มียางรถยนต์มาให้และให้เราผลิต เราก็จะคิดในราคาที่เหมาะสม โดยจะคิดแต่ค่าแรงและค่าทาสีตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ในราคาที่พอใจของผู้สั่งทำนั่นเอง"ผู้ใหญ่บ้านกล่าวและบอกว่า นวัตกรรมประดิษฐ์ยางรถยนต์เก่าให้มีคุณค่านี้ สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ร่วมจัดทำได้เป็นอย่างดี มีรายได้พอสมควร นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิทัศน์ของหมู่บ้านสวยงามสะอาดตาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code