นวดกดจุดสะท้อนเท้า

featured

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดกิจกรรม “นวดกดจุดสะท้อนเท้า” โดย อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมพัฒนาสุขภาพชุมชนเพื่อสังคนไทยปลอดบุหรี่ “การนวดกดจุดสะท้อนเท้า” เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดละเลิกบุหรี่ได้ด้วยตนเองโดยวิถีทางธรรมชาติเพราะเท้าเป็นส่วนปลายของร่างกายที่มีปลายประสาทเชื่อมโยงไปสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การนวดนี้กลไกในร่างกายจะต่อต้านนิโคติน ทำให้ช่วยลดการสูบบุหรี่ได้

Shares:
QR Code :
QR Code