`นมแม่` ดีต่อสุขภาพลูก

‘นมแม่’ มีสารอาหารที่มีประโยชน์กับลูกมากกว่า 200 ชนิด เด็กแรกเกิดจนถึง 6 เดือน ต้องได้รับนมแม่ล้วน เนื่องจากนมแม่มีน้ำ และสารอาหารมากเพียงพอกับความต้องการของเด็ก นอกจากนี้นมแม่ยังปกป้องลูกจากโรคภูมิแพ้ต่างๆ อีกด้วย


'นมแม่' ดีต่อสุขภาพลูก thaihealth


ประโยชน์ของนมแม่


1. ‎ได้รับภูมิคุ้มกันโรค


ในนมแม่มีสารที่มีชีวิต เช่น


– เม็ดเลือดขาว ไลโซไซม์ ที่ทำลายเชื้อแบคทีเรีย


– แลคโตเฟอริน โปรตีนต่อต้านเชื้อโรค


– สารต้านการอักเสบซึ่งจะช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและไม่สบาย


ทำให้เด็กไม่เสียโอกาสพัฒนาความสามารถไปกับความเจ็บป่วย ซึ่งสารอาหารดังกล่าวทั้งหมด ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยนมผง จึงทำให้เด็กที่กินนมแม่มีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าเด็กที่กินนมผง


ในช่วง 6 เดือนแรก ต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ไม่ต้องกินน้ำ เพราะในนมแม่มีน้ำมากพอกับที่เด็กต้องการ และการกินน้ำหลังจากกินนมแม่ จะไปลางสารต้านการอักเสบที่ลูกได้รับจากนมแม่ ที่เคลือบในปากลูกหลังจากลูกกินนมแม่


2. ‪‎ลดความเสี่ยงจากโรคภูมิแพ้


– เพราะโปรตีนของนมแม่เป็นโปรตีนไม่แปลกปลอม จึงไม่ทำให้เกิดการแพ้


– แต่ถ้าเป็นนมผสม (นมวัว) ซึ่งเป็นโปรตีนแปลกปลอม จะทำให้ลูกมีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้โปรตีนจากนมผง เพราะลำไส้ทารกยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่โปรตีนสามารถเข้าสู่ร่างกายทารกได้ง่าย


– โปรตีนแปลกปลอมจะผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์บุผิวลำไส้ที่เซลล์ยังอยู่ห่างกัน จึงทำให้เป็นภูมิแพ้หรือติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะช่วงอายุนี้ น้ำย่อยยังทำงานไม่เต็มที่ และสารภูมิคุ้มกันที่คอยดักจับสารแปลกปลอมยังไม่พัฒนาดีพอ


– ถ้าได้รับนมแม่จะได้โปรตีนชนิดที่ไม่ทำให้เกิดการแพ้ แล้วยังมีสารภูมิคุ้มกันที่จะไปเคลือบเยื่อบุลำไส้


– เด็กที่กินนมแม่มีความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้น้อยกว่าเด็กที่กินนมผงถึง 2-7 เท่า


3. ‪‎ได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน


เช่น วิตามิน และฮอร์โมนช่วยในการเจริญเติบโต ปริมาณสารอาหารและพลังงานจากนมแม่เพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการของทารกในวัยนี้


4. ‪‎นมแม่มีสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมอง


เด็กที่กินนมแม่จึงมีสติปัญญาดีกว่าเด็กที่กินนมผง หากควบคุมปัจจัยทุกอย่างเหมือนกัน แตกต่างแค่การกินนม เช่น พ่อแม่ฉลาดเท่ากัน สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูเหมือนกัน เป็นต้น


5. ‪‎นมแม่มีเอ็มไซม์ช่วยย่อยอาหาร


– ช่วยพัฒนาระบบย่อยอาหารของทารก


– เด็กที่กินนมแม่ไม่เคยมีอาการท้องผูก แต่เด็กที่กินนมผสมส่วนใหญ่มักจะมีอาการท้องผูก ปวดท้อง เพราะร่างกายยังไม่สามารถย่อยสารประกอบหลายอย่างที่มีในนมผงได้


6. ‪น้ำนมแม่มีสารที่สร้างความสุข


– ที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติในตัวแม่ ขณะลูกกำลังดูดนมแม่ จะทำให้แม่เกิดความรู้สึกสงบ เป็นสุข เปี่ยมด้วยความรักที่มีต่อลูก


– เด็กจะได้รับการสัมผัสที่นิ่มนวล อบอุ่น รู้สึกได้ถึงความอ่อนโยน ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ดี และเป็นสุข


 


 


ที่มา:  เว็บไซต์นมแม่ แน่ที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code