นมแม่เป็นยาคุ้มกันสารพัดโรค

ที่มา : MGR Online


นมแม่เป็นยาคุ้มกันสารพัดโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


แพทย์แนะบันได 10 ขั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ย้ำนมแม่เป็นยาคุ้มกันสารพัดโรค


นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า น้ำนมแม่เป็นยาที่คุ้มกันสารพัดโรค มีผลต่อพัฒนาการของสมอง ลดการติดเชื้อในเด็กป่วย ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุจจาระร่วง ลดโอกาสการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง และลดความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดลมฝอยอักเสบที่เกิดจากไวรัส RSV จึงควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน และหลัง 6 เดือน ควรให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนอายุครบ 2 ปี


ด้านนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะบันได 10 ขั้น สำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วย ดังนี้ 1. การให้ข้อมูลนมแม่ในเด็กป่วย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนมแม่กับบิดามารดาและครอบครัวของทารกตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ว่านมแม่มีประโยชน์อย่างไรและมีความจำเป็นมากสำหรับทารกและเด็กป่วย 2. การกระตุ้นการหลั่งน้ำนมให้มาเร็วและต่อเนื่อง แม่ต้องบีบน้ำนมทุก 2-3 ชั่วโมง จำนวน 8 ครั้งต่อวัน 3. การเก็บรักษาน้ำนม 4. การเคลือบช่องปากด้วยน้ำนมแม่ โดยการนำนมแม่เคลือบช่องปากลูกทุก ๆ 3 ชั่วโมง 5. ให้แม่โอบกอดลูกเนื้อแนบเนื้อ เสริมสร้างความรักความผูกพันของแม่ลูก 6. การดูดเต้าเปล่า เป็นการเตรียมพร้อมการดูดนมจากเต้าเปล่าโดยการบีบน้ำนมออก 15 นาที ก่อนให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าโดยตรง เริ่มฝึกให้ลูกดูดนมจากเต้า 7. การเปลี่ยนผ่านสู่การดูดนมจากเต้า 8. การวัดปริมาณน้ำนมที่ทารกได้รับ จะช่วยยืนยันว่าทารกได้รับน้ำนมพอหรือไม่ 9. การเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้แม่ที่จะกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้าน และ 10. มีระบบติดตามดูแลแม่หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ติดตามภายหลังนำลูกกลับบ้าน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ