นมแม่คือหลักชัย ปกป้องโรคภัยตลอดชีวิต

      มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงาน “สัปดาห์นมแม่โลก” เพื่อรณรงค์ให้แม่ทั่วโลกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


/data/content/25243/cms/e_abefhikuv289.jpg


      วันที่ 1 – 7 สิงหาคม ของทุกปี องค์การพันธมิตรโลกเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำหนดให้เป็น "สัปดาห์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โลก" เพื่อรณรงค์ให้แม่ทั่วโลกเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนแรกมากขึ้น


       มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ในฐานะศูนย์พัฒนาวิชาการเรื่องนมแม่ และผลักดันให้สังคมไทยเห็นคุณค่าของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มแม่อาสาฯ จัด  งานแถลงข่าวสัปดาห์นมแม่โลก 2557 ภายใต้คำขวัญ นมแม่ คือ หลักชัย ปกป้องโรคภัยตลอดชีวิต  ขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2557  เวลา 13.00  – 16.00 น. ณ  ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


      ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยในงานมีการแสดงหุ่นสาย และเสวนาเกี่ยวกับนมแม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 0-2354-8404 


 


       ที่มา: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

Shares:
QR Code :
QR Code