นครนายก รณรงค์งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด  อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้เข้ารณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ และเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ ปี 2554 เมื่อวันที่ 1-10 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

นครนายก รณรงค์งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ นครนายก รณรงค์งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ

งานกาชาด จัดขึ้นก็เพื่อหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลตลอดทั้งปี และเผยแพร่ชื่อเสียง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและของดีจังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เป็นประธานในพิธี มีประชาชนจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นครนายก รณรงค์งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ

ภายในงาน เยาวชนนักรณรงค์ และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้ทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพไปบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงาน กิจกรรมรณรงค์ลงชื่องดเหล้าเข้าพรรษา และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรณรงค์งดสูบบุหรี่ และลดอุบัติเหตุ การเล่นเกมส์ของเยาวชน แจกเอกสารรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ รวมถึงเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้า ได้มอบเสื้อรณรงค์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นภาคีรณรงค์ต่อไป

 

เรื่อง: ธวัชชัย อินเทพ
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code