นครนายก ตัวแทนภาคกลาง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เเละภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปีเเห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี

นครนายก ตัวแทนภาคกลาง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

โดยในการจัดงานครั้งนี้ ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบโครงการปีเเห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษเเห่งความปลอดภัยทางถนนปี 2554-2563 ได้มีการประกาศ “ทศวรรษเเห่งความปลอดภัยทางถนน” เป็นวาระเเห่งชาติ เเละปี 2554 เป็นปีเเห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ

นครนายก ตัวแทนภาคกลาง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

สำหรับงานในวันนี้ได้มีการ การมอบหมวกนิรภัยให้เเก่ผู้เเทนภาคีเครือข่าย การออกบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาทิเช่น สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ บริษัทกลางการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น เเละการปล่อยขบวนรณรงค์ “เท่ ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย100%”
 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code