นครนายก จัดประกวดร้องเพลง กระตุ้นรณรงค์งดเหล้า

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก  พร้อมด้วยเยาวชนนักรณรงค์และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้เข้าร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และเผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในงาน “ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง” ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ณ บริเวณลานศาลากลางจังหวัดนครนายก โครงการนี้จัดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

นครนายก จัดประกวดร้องเพลง กระตุ้นรณรงค์งดเหล้า นครนายก จัดประกวดร้องเพลง กระตุ้นรณรงค์งดเหล้า

ภายในงาน มีการประกวดร้องเพลงของผู้นำท้องที่ นำโดยกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น นำโดย นายก อบต. และปลัด อบต. รวมถึงตัวแทนเยาวชน รวมตำบลละ 10 คน ตลอดเดือนกรกฎาคม ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โดยวัตถุประสงค์ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ต้องการสร้างความสามัคคีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  หน่วยราชการ ในจังหวัดนครนายก

นครนายก จัดประกวดร้องเพลง กระตุ้นรณรงค์งดเหล้า นครนายก จัดประกวดร้องเพลง กระตุ้นรณรงค์งดเหล้า

ด้านเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เยาวชนนักรณรงค์ และชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้ส่งตัวแทนเข้าประกวด  จำนวน 2 คน ทั้งยังแจกเอกสารรณรงค์งดเหล้า เชิญชวนผู้นำท้องที่ และท้องถิ่นร่วมลงชื่อปฏิญาณตนและรณรงค์งดเหล้า การแสดงบนเวที และนำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมาบริการภายในงาน ซึ่งสร้างความประทับใจ และการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน  และหน่วยราชการเป็นอย่างดี

เรื่อง: อรรถพล ใจบ่อแป้น
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code