นครนายกสร้างแกนนำเยาวชนยุติเหล้า-ยาเสพติด

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก สร้างเครือข่ายเยาวชนนักพัฒนา แก้ปัญหายาเสพติด และรณรงค์งดเหล้า มีเยาวชนแกนนำจากทั้ง 7 ตำบลภายในอำเภอปากพลี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นครนายกสร้างแกนนำเยาวชนยุติเหล้า-ยาเสพติด

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดนครนายก โดย นายชัยพร ทวีวงษ์ ร่วมกับ อำเภอปากพลี โรงพยาบาลปากพลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากพลี และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการ สร้างเครือข่ายเยาวชนนักพัฒนาแก้ปัญหายาเสพติด และรณรงค์งดเหล้า ของอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมวัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก มีเยาวชนแกนนำจากทั้ง 7 ตำบลภายในอำเภอปากพลี จำนวน 80 คน  เข้าร่วมกิจกรรม

นครนายกสร้างแกนนำเยาวชนยุติเหล้า-ยาเสพติด นครนายกสร้างแกนนำเยาวชนยุติเหล้า-ยาเสพติด

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอำเภอปากพลี กล่าวว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่า ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงอยากให้ทุกคนได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และช่วยกันรณรงค์ให้ วัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ และการให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนอย่างดียิ่งจาก นพ.สมาน ฟอนฟัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี พระครูวิริยานุโยค เจ้าคณะอำเภอปากพลี รวมถึงคณะวิทยากรทุกคน โดยเครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าและชมรมเยาวชนนักพัฒนาตำบลโคกกรวด ได้ร่วมเป็นวิทยากร ทำเข็มกลัด และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วย
  

เรื่อง: นายชัยพร ทวีวงษ์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก

 

Shares:
QR Code :
QR Code