ท้องถิ่นเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ท้องถิ่นเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน thaihealth


ปรับปรุง 3 ด้าน “หลักสูตร-ครู-สภาพแวดล้อม” ต่อเนื่อง จับมือกับยูนิเซฟนำร่องเพิ่มอีก 12 จังหวัด เล็งสร้าง “สนามเด็กเล่น” ให้ครบทุกจังหวัดในปี 61 หวังพัฒนาสติปัญญา-อารมณ์ของเด็ก


เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ทั่วประเทศว่า ศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นมีกว่า 1.9 หมื่นแห่ง ซึ่งในปัจจุบันเราได้รับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งเกณฑ์ดีเด่น พอใช้ และเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาปรับปรุง 304 แห่ง ซึ่งในปี 61 เราจะพยายามปรับปรุงศูนย์ฯ 304แห่งนี้ให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ได้ สำหรับการพัฒนาเชิงระบบของศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่นทั้งหมด จะเน้นพัฒนา 3 ด้านคือ 1.เรื่องหลักสูตร ซึ่งเราได้การสนับสนุนจากยูนิเซฟเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน จากที่ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้ว 12 ศูนย์ อาทิ จ.เชียงใหม่ จ.นครนายก จ.ยะลา จ.ปัตตานี ตนก็ขอเพิ่มเป็นอีก 12 จังหวัดในปี 61 คือ เชียงราย ลำพูน พะเยา พิษณุโลก สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี อุดรธานี นครราชสีมา อยุธยา ชลบุรี รวมเป็น 24 จังหวัด 2.เรื่องการพัฒนาครู ได้รับความกรุณาจากเอกอัครราชทูตไทยประจำฟินแลนด์จับคู่ สถ.กับเทศบาลของฟินแลนด์มาพัฒนาครูในท้องถิ่นของเราทุกระดับชั้นให้มีโลกทัศน์เพิ่มขึ้น ซึ่งได้นำร่องไปแล้วที่ศูนย์ฯสวนนงนุช เมืองพัทยา เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และจากนี้อีก 2-3 เดือนก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกภาค


ท้องถิ่นเร่งพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 304 แห่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน thaihealth


นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า 3.การจัดทำสภาพแวดล้อมให้กับครูและโรงเรียนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้มีกิจกรรมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นและมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนาเด็ก นอกจากนี้ทั้ง 3 ด้านยังได้รับความกรุณาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประธาน สสส.เข้าใจในบริบทและรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ สถ.เพราะเคยเป็นคนของคนท้องถิ่นมาก่อน ซึ่งได้มีการลงนามเอ็มโอยูเพื่อพัฒนาโรงเรียนของท้องถิ่นแล้ว ขณะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่มีปิดภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาการเติบโตของเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องในช่วงวัย 0-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาสมอง ทั้งนี้ทางกรมยังได้ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นมีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาหรือมีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้และได้เล่น ซึ่งจะช่วยเสริมพัฒนาการทุกด้านทั้งสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ การมีระเบียบวินัย และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าในเดือนเม.ย.จะเริ่มขับเคลื่อนทีละจังหวัดและให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 61 ขณะเดียวกันเด็กของท้องถิ่นจะต้องมีมุมหนังสือให้เด็กรักการอ่านเหมือนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ล้อม จ.ตราด ที่มีการจัดการอย่างมีคุณภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code