ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยงทางถนน

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยงทางถนน thaihealth


สคอ.ลงพื้นที่ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำคณะสื่อมวลชนกว่า 60 ชีวิต นำโดย นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สคอ. นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด และ นายสุทัศน์ ชูรักษ์ ที่ปรึกษาขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบ : โครงการสายตรวจเทศกิจ ลดอุบัติเหตุในชุมชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยงทางถนน thaihealthจ.สงขลา


ในการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 มี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง กล่าวว่า ในการทำงานได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง โดยเน้นความรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ประชาชนและชุมชนมีสุข ซึ่งการปกป้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ทางหน่วยงานจึงได้มีแนวคิดจัดให้มี “เจ้าหน้าที่เทศกิจ” ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่แทนตำรวจได้เกือบทุกเรื่องแต่ไม่สามารถจับหรือลงโทษได้ แต่ใช้การรณรงค์สร้างจิตสำนึก แนะนำ ตักเตือนคนในชุมชนให้รักษากฎและวินัยจราจร เป็นหลักทำงานร่วมกับมาตรการทางสังคม แบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มากขึ้น


ท้องถิ่นต้นแบบจัดการความเสี่ยงทางถนน thaihealthนายประสงค์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ผ่านการอบรมและปฎิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่เทศบาลและทำงานร่วมกับชุมชน จำนวน 30 คน โดยที่ผ่านมาสามารถดูแลความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผลงานเด่นอีกหนึ่งชิ้นที่ทำให้ได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับประเทศ ในโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2553 จากสภาวิศวกร ทั้งนี้ล่าสุดได้มีมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน ได้แก่ การปิดเส้นทางเลี่ยง และจุดกลับรถที่ไม่ปลอดภัยบนท้องถนน 4 สายหลัก ประกอบด้วย ถนนกาญจนวนิช ,ถนนสงขลา-นาทวี ,ถนนติณสูลานนท์ และถนนสามสิบเมตร พร้อมจัดหน้าที่อำนวยความสะดวกในชั่วโมงเร่งด่วน จนได้รับรางวัลในระดับประเทศ และเมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ก็ได้เลือกเทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นชุมชนนำร่องสวมหมวกนิรภัย100% พร้อมลงนาม MOU เดินหน้าป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการความปลอดภัยทางถนน ชุมชนนำร่อง สวมหมวกนิรภัย 100 % อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code