ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th  


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแคมเปญ ชีวิตดีเริ่มที่เรา ภายใต้แนวคิด ชนะในความแพ้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยากเห็นคนไทยทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี


นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นสังคมให้หันกลับมาดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง ขยายไปยังคนรอบข้าง ตลอดจนสังคม ซึ่งการเริ่มที่ตัวเองนั้น อาจจะต้องอาศัยตัวช่วยในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิต วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. จะพาไปรู้จัก ตัวช่วยที่ว่านั้นกันค่ะ


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


เว็บไซต์ https://www.thaihealth.or.th/livehealthier เป็นเว็บไซต์หน้าพิเศษ ที่สร้างแยกย่อยออกมาจาก เว็บไซต์หลักของ สสส. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหลายสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดี โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 4 ส่วน ด้วยกัน ดังนี้


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


1.มัลติมีเดีย


เป็นหมวดหมู่ของสื่อประเภทวิดีโอรณรงค์ ภายใต้แคมเปญ ชีวิตดีเริ่มที่เรา แนวคิด ชนะในความแพ้ ที่จะกระตุ้นให้ทุกคน เอาชนะความล้มเหลว ความพ่ายแพ้ในการเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพชีวิต เช่น เอาชนะความขี้เกียจลุกขึ้นมาวิ่ง เอาชนะการเลิกสูบบุหรี่ เป็นต้น 


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


2.บทความ


ในหมวดหมู่นี้ จะมีหลากหลายบทความ ซึ่งบทความในหมวดนี้นำเสนอเนื้อหาสบายๆ ที่มุ่งให้ทุกคนสามารถอ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น สัมภาษณ์คนดัง เคล็ดลับในการเลิกเหล้า-บุหรี่ การเริ่มต้นมีสุขภาพที่ดีในมิติ ต่างๆ เป็นต้น


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


3.คู่มือ


ในหมวดหมู่นี้จะรวบรวมคู่มือ โดย มีคู่มือให้ดาวน์โหลดไปอ่านกัน 3 เล่ม ได้แก่ คู่มือ 8 เรื่อง ใกล้ตัว โดยเริ่มจากปรับเปลี่ยน 8 เรื่อง ใกล้ตัว ได้แก่ ออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ สุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญ เปิดใจคุยเรื่องเพศ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม มีจิตอาสา ขับขี่ปลอดภัย เลิกเหล้า และเลิกบุหรี่ และเรื่องเล่าแรงบันดาลใจจากคนดัง ที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น


คู่มือเล่มที่สอง คือ คู่มือประจำวัย 18+ เพราะวัย18 เป็นวัยสำหรับการทดลองและตัดสินใจ เพื่อสั่งสมองค์ความรู้ก่อนจะก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว โดยภายในเล่ม จะอธิบายถึงรายละเอียดที่ คนวัย 18+ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของช่วงชีวิต ต้องเจอ และวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลง


คู่มือเล่มที่สาม คือ คู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดีที่ทุกคนทำได้ โดยทั้ง 108 วิธี จะครอบคลุมในเรื่องของ การสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ตั้งเป้าหมายการมีชีวิตที่ดี ทำเพื่อชุมชน สังคมให้ดีขึ้น และการทำเพื่อคนในครอบครัว เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ โดยในแต่ละวิธีจะมี คิวอาร์โค๊ดให้สแกนผ่านสมาร์ตโฟน และจะลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง นับเป็นวิธีการเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว 


ท่องเว็บฯ Livehealthier ชีวิตดีเริ่มที่เรา thaihealth


4.ลงทะเบียนรับข่าวสาร


ให้ใส่ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะรับข้อมูลข่าวสาร


สสส.สนับสนุนให้คนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะ สสส เชื่อว่าทุกคน เปลี่ยนมามีชีวิตที่ดีได้ หากใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไร ลองให้ Live Healthier เป็นตัวช่วยในการเริ่มต้นสู่ชีวิตดีของคุณนะคะ

Shares:
QR Code :
QR Code