• ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • banner -
  • banner -

 

18 ปีแล้วที่คนไทยได้รู้จัก สสส. หน่วยงานที่มีบทบาทชวนให้คนไทยเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดเสี่ยงที่จะทำให้สุขภาพไม่ดี

ตามวิสัยทัศน์หลักของ สสส "ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ"

ตลอด 18 ปี สสส ได้ทำการรณรงค์มากมาย โดยทำทั้งเชิงนโยบาย ร่วมผลักดันกฎหมาย รวมไปถึงให้ความรู้ด้านสุขภาพ

ทั้งหมดก็เพื่อสนับสนุนให้คนไทยลุกขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี เพราะ สสส เชื่อว่าทุกคน เปลี่ยนมามีชีวิตที่ดีได้ เพียงแค่คุณ.. เริ่มลงมือทำ #ชีวิตดีเริ่มที่เรา


บทความ+ดูเพิ่มเติม