ท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างรับผิดชอบ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างรับผิดชอบ thaihealth


แฟ้มภาพ


การท่องเที่ยววิถีใหม่ อย่างรับผิดชอบ เน้นเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัยจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในยุค New Normal


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ก็ได้รับผลกระทบแบบที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ บางคนมองว่าเป็นวิกฤติ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสด้วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการปรับตัว ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยมีมาในอดีตทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ น่าจะถือโอกาสนี้เปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน ใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน นั่นคือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ ททท.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ไม่ใช่เพียงแค่การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับมิติในด้านสังคม และเศรษฐกิจด้วย


"การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ จะเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอ ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานทางสังคมไว้ด้วย รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะรวมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และจะเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19 ที่พยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี BEST เป็นอีกแนวคิดของการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ซึ่งเกิดขึ้นหลังโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วย" นายยุทธศักดิ์ กล่าว


ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวว่า   BEST ประกอบด้วย 1.Booking in advance การจองเพื่อใช้บริการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการจัดสรรบริการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ทั้งการจำกัดจำนวนคน และการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรืออุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะสะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับ


ถัดมาคือ 2. E-Environment สิ่งแวดล้อม   เป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วย ธรรมชาติของไทยสวยงามเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง ช่วงที่การท่องเที่ยวหยุดชะงักระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด เป็นช่วงที่ธรรมชาติฟื้นตัว อย่างเกาะสมุยช่วงที่ผ่านมามีเต่าขึ้นมาวางไข่ถึง 18-19 รัง สัตว์ป่าเองก็เช่นกัน ทำให้ทุกคนอยากจะอนุรักษ์และเก็บความสวยงามไว้ ดังนั้นเรามีแนวร่วมแล้ว เราจะไม่กลับไปเป็นอย่างเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวร่วมในการท่องเที่ยวนับจากนี้"


อีกส่วนสำคัญคือ 3. Safety ความปลอดภัย เป็นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบอีกนัยหนึ่งเช่นกัน ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองแต่ยังต้องป้องกันการแพร่กระจายสู่คนอื่นด้วย โดยในส่วนของ ททท.ได้มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำ "โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ตราสัญลักษณ์ที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองใน 10 กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว


"วันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่า โรงแรมที่เคยนำเสนอความสวยงามของสถานที่ ยังหันมาเน้นเรื่องสุขภาพก่อน สุดท้ายคือ   4. T-Technology เทคโนโลยี ช่วยเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยว อย่าง AR และ VR การนำเสนอข้อมูลเสมือนจริงเพื่อช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ยังเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วย ทั้งเรื่องการจำกัดจำนวนคน รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ หรือแพลตฟอร์ม Smart Map ซึ่ง ททท.เองก็นำโมเดลนี้มาใช้ในการจัดงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วย เพื่อจัดการจำนวนคน และให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข BEST จะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยววิถีใหม่"   ผู้ว่าฯ ททท. กล่าว


ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไปพร้อมกัน โดย ททท.จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะ เข้ามาช่วยผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็ง และเตรียมพร้อม รองรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เพียงแค่การตลาดเพียงอย่างเดียว


"เราทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ เรื่องระบบการจอง การประเมิน หรือรีวิวต่าง ๆ ซึ่งจะเข้ามาเป็นดีเอ็นเอของการท่องเที่ยววิถีใหม่ เป็นหน้าที่ของ ททท.ที่จะทำให้เห็นความสำคัญ นักท่องเที่ยว 70-80% สนใจการท่องเที่ยวแบบนี้ แต่ไม่รู้จะไปที่ไหน หน้าที่ของ ททท.นอกจากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความต้องการแล้ว ต้องทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวด้วย ไม่เฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ เพราะ 80-90% ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคือเอสเอ็มอี และการท่องเที่ยวชุมชนคือเสน่ห์ของไทยด้วย กลุ่มเหล่านี้จะต้องเข้ามาเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืน ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ ททท. หน่วยงานเดียว แต่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อบูรณาการการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายน้ำ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"


นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า   จากการทำงานอย่างหนักของทีมแพทย์ พยาบาล วันนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้นเคย อาหาร กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ  คือความสวยงามของคนและสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้คือส่วนผสมที่ลงตัวที่จะขับเคลื่อนไปสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้แนวทาง BEST


"แม้ช่วงไตรมาสที่ 3 การท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่สำหรับนักท่องเที่ยวหลักอย่างต่างชาติยังไม่แน่นอนว่าจะกลับเข้ามาได้เมื่อใด ปีหน้าเราจะต้องมีความพร้อม นี่จึงเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาร่วมสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เราเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยจะกลับมา และเข้มแข็งกว่าเดิม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและยั่งยืน Safe and Sustainable Future โดยมีการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเป็นแกนหลักของการท่องเที่ยววิถีใหม่ต่อไป"


ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัว นักท่องเที่ยวเองก็ต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รวมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ใช้ภาชนะส่วนตัว อาทิ แก้วน้ำ หลอด ช้อนส้อม ซึ่งจะช่วยลดขยะและการแพร่เชื้อไปพร้อมกัน และต้องไม่ลืมที่จะเคารพวิถีชุมชน เข้าไปเที่ยวแต่ไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code