ที่ปรึกษา..ของแม่วัยรุ่น

ที่มา : เว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชั่น


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ที่ปรึกษา..ของแม่วัยรุ่น thaihealth


สถิติการรับสาย ปรึกษาสายด่วน 1663 เฉพาะผู้รับบริการท้องไม่พร้อม ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557 มีจำนวนผู้โทรเข้ามาปรึกษาทั้งสิ้น 1,435 คน ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อ 118 คน ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ 1,047 คน ลังเลหรือยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอย่างไร 136 คน ซึ่งแต่ละคนมีเหตุผลหรือความไม่พร้อมที่แตกต่างกันออกไป


จากการพูดคุยกับผู้หญิงที่โทรเข้ามา เธอเหล่านั้นเล่าว่าหลังจากทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ได้เกิดภาวะเครียดจัด ซึมเศร้า ร้องไห้ นอนไม่หลับ ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องทำอย่างไรต่อไป จึงใข้วิธีการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สิ่งที่แรกที่ Google Search ค้นเจอคือ “ประกาศขายยาทำแท้ง” โดยสัญชาติญาณแรกของผู้บริโภคที่นึกถึงคือ “มีความปลอดภัยหรือไม่”


จากการรวบรวมสถิติของระบบบันทึกข้อมูลสายด่วน 1663 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการซื้อยาทำแท้งทางเว็บไซต์ ได้จัดลำดับความเสี่ยงไว้ดังนี้


1. โอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับยาตามที่เว็บไซต์ระบุไว้


ผลกระทบที่ตามมาจากการโอนเงินไปแล้วไม่ได้ยา นอกจากจะสูญเสียเงินโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรแล้ว ยังส่งผลต่ออายุครรภ์ที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจากการรอ การส่งยามาเป็นระยะเวลานาน


 2. เสี่ยงจะได้รับยาปลอม


ผลกระทบที่ตามมาจากการได้รับยาปลอม อาจทำให้ไม่เกิดการแท้ง หรือมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้ผู้ใช้ยาเข้าใจผิดคิดว่า แท้งเรียบร้อยแล้ว จนทำให้มาทราบภายหลังว่า ยังมีการตั้งครรภ์อยู่ ซึ่งอาจทำให้อายุครรภ์มากจนล่วงเลยระยะเวลาแท้งที่ปลอดภัยได้แล้ว


3. เสี่ยงที่จะได้รับยาในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับอายุครรภ์


ผลกระทบจากการใช้ยาไม่เหมาะสมกับอายุครรภ์นั้น อาจทำให้เกิดการแท้งไม่สมบูรณ์ ตัวอ่อนหรือชิ้นส่วนหลุดออกมาไม่หมด ทำให้เกิดการติดเชื้อในมดลูก หากลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดอาจเสียชีวิตได้เนื่องจากยาทำแท้งส่งผลต่อการบีบตัวของมดลูก หากใช้ยาในปริมาณเกินไป อาจทำให้การบีบรัดรุนแรง ถึงขั้นทำให้มดลูกแตกได้ การใช้ยาทำแท้งนั้น จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเป็นยาควบคุมหากใช้ถูกต้องจะมีความปลอดภัยอย่างมาก แต่หากใช้ไม่ถูกต้องนั้น จะมีผลเสียอย่างมากเช่นกัน


สายด่วน 1663 ยินดีรับฟังและช่วยเหลือทุกการตัดสินใจของคนที่โทรมา ทั้งทางเลือก “ตั้งครรภ์ต่อ” และทางเลือก “ยุติการตั้งครรภ์” ทุกทางเลือกสามารถเป็น “ทางเลือกที่ปลอดภัย” ได้ หากเรามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจและวางแผนตั้งรับกับสถานการณ์นั้นได้

Shares:
QR Code :
QR Code