ทำไม คุณถึงอ้วน

ที่มา : หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์


ทำไม คุณถึงอ้วน thaihealth


แฟ้มภาพ


ความอ้วน เป็นหนึ่งเหตุผลในการบั่นทอนสุขภาพ หลายคนจึงพยายามควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีต่างๆ ทั้งออกกำลังกายและควบคุมอาหาร เพราะไม่อยากเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆที่ตามมา


ทำไมคุณถึงอ้วน??


1.พฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น ชอบกินอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล ไขมัน


2.พันธุกรรม ถ้าพ่อแม่อ้วน ลูกมีโอกาสอ้วน


3.ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อทำให้มีการหลั่งของฮอร์โมนบางชนิดผิดปกติ


4.ความผิดปกติของสมองส่วนไฮโปทาลามัส ที่ทำให้การควบคุมการกินอาหารผิดปกติ


5.ยาบางชนิด  ทำให้เกิดความอยากรับประทานอาหารมากขึ้น


6.ความเครียด ทำให้บางคนหาทางออกด้วยการรับประทานอาหารบ่อยและมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code