ทำไมจึงไม่ควรผลักงบ สสส.

นานาทัศนะ สสส.กับการตรวจสอบ

ทำไมจึงไม่ควรผลักงบ สสส. เข้าสู่ระบบปกติ


หนังสือพิมพ์ : มติชน

คอลัมน์ : ประชาชื่น / กระแสทรรศน์

ผู้เขียน : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ (อดีตประธานคณะทำงานเพื่อก่อตั้งองค์กรอิสระเพื่อส่งเสริมสุขภาพ)

วันที่ : อังคาร 3 พฤศจิกายน 2558


ทำไมจึงไม่ควรผลักงบ สสส. thaihealth


ทำไมจึงไม่ควรผลักงบ สสส. thaihealth


 

Shares:
QR Code :
QR Code