ทำไมคุยกับลูกถึงสำคัญ

ที่มา : หนังสือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูก  โดย สสส.


ทำไมคุยกับลูกถึงสำคัญ thaihealth


แฟ้มภาพ


อย่าคิดว่า ลูกยังเด็กไม่รู้เรื่องคงไม่เข้าใจ จริงๆแล้วในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกัน เสียงและคำพูดของพ่อแม่มีผลต่อความรู้สึก ความคิด และการเรียนรู้ของลูกเสมอ


1.ลูกเรียนรู้ภาษา ผ่านการเลียนแบบคำที่พ่อแม่ใช้  ผ่านบทสนทนาแบบต่างๆ ที่ได้โต้ตอบกัน  ยิ่งเราคุยกับลูกมากเท่าไหร่  ลูกก็ยิ่งเพิ่มคลังคำศัพท์และเพิ่มทักษะการสื่อสารมากขึ้นเท่านั้น


2.กระตุ้นสมอง  พ่อแม่ที่หมั่นเล่า หมั่นคุย หมั่นตั้งคำถาม จะช่วยให้ลูกได้ฝึกใช้ความคิด สร้างสรรค์  คิดยืดหยุ่น และคิดต่อยอดได้ดี เด็กฉลาดเพราะมีโอกาสลับสมองบ่อย


3.เพิ่มความรู้ ความรู้ไม่ได้มาจากการอ่านตำราเท่านั้น แต่มาจากการคุยกันก็ได้ด้วยนะ สมองของเด็กนั้นเปรียบเสมือนคลังสินค้าที่กว้าใหญ่ และขยายขนาดได้ไม่มีขีดจำกัด  ขยันเล่า ขยันสอน ขยันเติมสิ่งดีๆ เข้าไปเถิด จะเกิดผล 


4.เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น การชวนลูกคุย เพื่อให้ลูกแสดงความคิดเห็นของตัวเอง บอกอารมณ์ของตัวเองออกมาให้ได้  สิ่งนี้ทำให้ลูกเกิดการยอมรับตัวเอง  รู้จักปลดปล่อยความรู้สึก และนำไปสู่การยอมรับและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นต่อไป


5.รู้จักสื่อสาร  อยากให้ลูกเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีของสังคม  พ่อแม่ต้องช่วยกันฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ โดยทำให้เป็นตัวอย่าง และสอนผ่านการชวนลูกคุย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และการแสดงความคิดที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ ฝึกลูกของเราให้กล้าคิดกล้าพูด แต่ไม่ก้าวร้าว

Shares:
QR Code :
QR Code