ทำอย่างไร เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

ที่มา : คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน


ทำอย่างไร เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ในหอพักหรือคอนโดมิเนียม thaihealth


เเฟ้มภาพ


เมื่อมีความจำเป็นต้องกักตัว 14 วันในหอพักหรือคอนโดมิเนียม มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง


1.วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 


2.ล้างมือด้วยนํ้าและฟอกสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 


3.ปิดปากจมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ไอ จาม ทิ้งทิชชูในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้ สนิท และทําความสะอาดมือทันที


4.หากมีผู้จัดอาหารหรือสั่งอาหารจากแหล่งอื่น ให้กําหนดจุดรับอาหาร เช่น แจ้งผู้ดูแล อาคารชุดเป็นกรณีพิเศษเพื่อมาส่งที่จุดรับอาหาร


5.แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากาก อนามัย กระดาษทิชชูโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ราดด้วยนํ้ายาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น ก่อนนําไปทิ้ง


6.หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ล็อบบี้ ลิฟต์  กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หน้ากาก อนามัย และรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือใช้เวลาให้สั้นที่สุด


7.ทําความสะอาดโถส้วม อ่างล้างมือ หลังใช้งาน


8.งดใช้บริการสันทนาการร่วม เช่น สระว่ายนํ้า ห้องออกกําลังกาย


9.หากจําเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากาก อนามัย รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร และใช้เวลาให้สั้นที่สุด


10.งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ

Shares:
QR Code :
QR Code