ทำอย่างไรไม่ให้มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย

ที่มา : หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์


ทำอย่างไรไม่ให้มีการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย thaihealth


แฟ้มภาพ


การออกกำลังกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งข้อมูลนี้เราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมตัวในการออกกำลังกาย ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ


1.การอบอุ่นร่างกาย หรือ การ Warm up ก่อนเริ่มออกกำลังกาย มีข้อดี คือ เพิ่มการไหลเวียนเลือด เพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มความผ่อนคลาย ดังนั้น คุณควรใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที ในการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้มีเหงื่อออกแต่ไม่ถึงกับเหนื่อย


2.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  ควรทำทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย  โดยยืดกล้ามเนื้ออย่างช้าๆ ไปถึงจุดที่ตึงที่สุด และค้างไว้อย่างน้อย 30 นาที ไม่ควรขยับ เข้าๆ ออกๆ ขณะยืด (ค้างตำแหน่งเดิม)


3.เรียนรู้เทคนิค และทักษะที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มออกกำลังกาย


4.การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง  คุณควรใช้รองเท้าที่เข้ากับรูปเท้าของคุณ โดยอาจขอคำปรึกษาจากร้านขายอุปกรณ์กีฬาได้


5.รู้ขีดจำกัดของตนเอง  ถ้าหากไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานานๆ ควรเริ่มอย่างช้าๆ และค่อยเพิ่มระดับความแรงขึ้น


6.การทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย หรือ การ Cool down หลังจากออกกำลังกายเสร็จควร Cool down อย่างน้อย 15 นาที  โดยทำกิจกรรมเบาๆ เช่น เดิน หรือยืดกล้ามเนื้อที่ใช้งาน เป็นต้น


7.ดื่มน้ำให้เพียงพอ  ขณะที่คุณออกกำลังกาย จะสูญเสียน้ำอย่างมาก  โดยเฉพาะการออกกำลังกายในที่ร้อน  ดังนั้น คุณควรดื่มน้ำให้เพียงพอ  แต่ไม่ควรดื่มน้ำปริมาณมากอย่างรวดเร็ว


8.การพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับท่านที่ชอบออกกำลังกายทุกๆวัน  ควรหาวันที่จะพักผ่อนในแต่ละสัปดาห์ด้วย เพื่อช่วยให้ร่างกายได้ฟื้นตัว และควรออกกำลังกายให้ได้ครบทุกส่วนของร่ายกาย

Shares:
QR Code :
QR Code