ทำผ้าบาติก

ทำผ้าบาติก

นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) เรียนรู้การทำผ้าบาติก จากครูในสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) ในระหว่างฝึกปฏิบัติงานตามโครงการ “smart academy” พัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ โดยส่ง นรต.ปีที่ 3 จำนวน 284 นาย ลงฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านสังคม 40 แห่ง เป็นเวลา 15 วัน เพื่อให้ได้สัมผัสปัญหาชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว(สสส.)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
Shares:
QR Code :
QR Code