‘ทำดีเพื่อพ่อ’ ขอคนไทยให้รักกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน’ ทูลเกล้าฯ ถวายต่อเนื่องจนถึง 84 พรรษาในหลวง thaihealth


ของขวัญแด่ “พ่อ” ของชาวไทย


มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเปิดตัว “โครงการทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” รณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญของการ “ให้” และปลูกจิตสำนึกการให้ในรูปแบบต่างๆ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต่อเนื่องไปจนถึงพระชนมพรรษา 84 พรรษา เป็น ของขวัญแด่ “พ่อ” ของชาวไทย


ในการนี้มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ทพ.กฤษฎา เรื่องอารีรัชต์ รองผู้จัดการสำนักงานกอทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อี้-แทนคุณ จิตต์อิสระ และ อุ้ม-สิริยากร พกุกะเวศ ร่วมงานแถลงข่าว


ดร.สุเมธ กล่าวว่า การให้โดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ให้ความรู้สึกดีๆ เริ่มจากคนในบ้าน และไม่หวังอะไรกลับคืน เหมือนกับบริจาค บริจาคก็คือการให้ประโยชน์ที่เล็กเพื่อของที่ใหญ่กว่า หรือการทะเลาะเบาะแว้ง เบียดเบียนกัน โกรธกัน เราต้องรู้จักการให้อภัยกัน ถ้าโกรธกันความทุกข์ก็เกิดขึ้น การส่งการ์ดให้กับศรัตรูหรือคนที่เราเกียดชัง ถือว่าชนะใจตนอง กล้าหาญ นั้นคือสุดยอดของชัยชนะ


‘ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน’ ทูลเกล้าฯ ถวายต่อเนื่องจนถึง 84 พรรษาในหลวง thaihealth“อยากให้รวบรวมความกล้าหาญในการสร้างความดี ใช้ความอดทนในการเอาชนะกิเลสที่มีกับตัวเอง พวกโทสะทั้งหลาย หยุดทะเลาะกันเพื่อรักษาบ้านเมือง บ้านเราเป็นที่ที่ให้ความสุขกับเรามากที่สุด ความดี จิตใจดี คนไทยเรามีอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างจะสูญเสียเพราะมือของพวกเราเอง จึงขอให้ทุกคนทำดีเพื่อเกิดประโยชน์ และประโยชน์นั้นจะกลับมาเพื่อความสุขของพวกเราเอง”


ทพ.กฤษฏา กล่าวถึง”โครงการทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” ว่า ความสำเร็จของโครงการเมื่อปีที่แล้ว ได้ช่วยกระตุ้นให้ชาวไทยได้ตระหนักถึง “การทำความดี” และได้รับความร่วมมือสูงมาก เพื่อถวายแด่ในหลวง สำหรับในปีนี้ โครงการทำดีเพื่อพ่อ ขอให้คนไทยรักกันจึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนไทยร่วมกันทำความดีอย่างต่อเนื่อง จากปณิธานว่าจะทำความดีด้วยตนเองเพื่อตนเอง แล้วขยายผลไปสู่การทำความดีเพื่อผู้อื่น ซึ่งการให้จะด่อให้เกิความรักใคร่สามัคคี โดยเรื่มจากสมาชิกในครอบครัวไปสู่ประเทศชาติต่อไป


“โครงการ ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” มีแนวคิด คือ “การให้” 10 อย่าง ได้แก่ การให้อภัย ให้โอกาส ให้รอยยิ้ม ให้เวลา ให้ความรู้สึกที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ ให้ความใกล้ชิด ให้ความจริงใจ ให้ความซื่อสัตย์ และให้ความรัก และคาดว่าจะได้รับการตอบรับไม่น้อยไปกว่าเดิม เพื่อนำไปสู่ความปรองดองและความสมานฉันท์


สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ง่ายๆ เพียงเขียนเรื่องราวของการให้ในรูปแบบต่างๆ ที่ตนเองได้ทำ หรือบอกเล่าความรู้สึกที่ต้องการจะให้ส่งถึงคนที่ตนอยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ทั้งที่เป็นมิตรหรือเป็นปฏิปักษ์ หรือผู้ที่เคยเข้าใจผิดต่อกันและต้องการที่จะปรับความเข้าใจกัน เขียนลงบนไปรษณียบัตร ส่งมาที่ ตู้ ปณ.81 โครงการทำดีเพื่อพ่อ ขอให้คนไทยรักกัน ปณ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 จากนั้นโครงการจะนำไปรษณียบัตรมาร้อยเรียงต่อกันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดใหญ่ และจะจัดแสดงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ศกนี้ รวมถึงการจัดนิทรรศการในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงถึงการให้ของคนไทยที่มีต่อกัน 


ผู้สนใจที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ ขอให้คนไทยรักกัน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2610-2364  

Shares:
QR Code :
QR Code