ทำคู่มือช่วยคนพิการ ปรับตัวรับนิวนอร์มอล

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ทำคู่มือช่วยคนพิการ ปรับตัวรับนิวนอร์มอล  thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดทำคู่มือมนุษย์โควิด เปิดเมืองใหม่ รองรับคนพิการทุกประเภทให้ปลอดภัย จากโควิด-19 เช่น อักษรเบรล หนังสือเสียง คลิปภาษามือ เป็นต้น ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดบริการให้คนพิการปลอดภัย


นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ขณะที่ทางการแพทย์แนะนำให้ประชาชนปรับตัวตามวิถีคาดการณ์ว่าไวรัสจะอยู่ไปอีกสักระยะ จึงแนะนำให้ปรับตัวตามวิถีชีวิตปกติใหม่ หรือนิว นอร์มอล (New Normal) เพราะไวรัสอาจอยู่ไปอีกสักระยะนั้น เป็นสิ่งที่ พก.กำลังคิดว่าจะส่งเสริมให้คนพิการปรับตัวกับเรื่องดังกล่าวได้อย่างไร ทั้งความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ


ในด้านความเป็นอยู่ พก. ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เตรียมจัดทำคู่มือ "มนุษย์โควิด เปิดเมืองใหม่" เพื่อจะแนะนำคนพิการว่าจะปลอดภัย จากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างไร โดยจัดทำรองรับคนพิการทุกประเภท เช่น อักษรเบรล หนังสือเสียง คลิปภาษามือ เป็นต้น ตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการต่างๆ ในการจัดบริการให้คนพิการปลอดภัยได้อย่างไร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้


อธิบดี พก. กล่าวอีกว่า ส่วนด้านการทำงาน พก.ได้ร่วมกับองค์กรคนพิการต่างๆ ประมวลว่าด้วยศักยภาพความสามารถคนพิการ สามารถไปทำอะไรได้บ้าง นอกจากขายสลากกินแบ่ง นวด แสดงความสามารถ ซึ่งมีข้อจำกัดในสถานการณ์โควิด จะสามารถทำอาชีพอะไรได้อีกบ้าง เบื้องต้นก็มีเสนอสิ่งที่ เช่น ทำเกษตรกรรมเลี้ยงกบ ไก่ ปลูกพืชผัก หัตถกรรม ตลอดจนคนตาบอดที่รับจ้างพิมพ์งานเสียงบันทึกการประชุม เพื่อจะจัดอบรมอาชีพและส่งเสริมให้คนพิการอื่นๆ ได้มีอาชีพใหม่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code