ทำความรู้จักโรคติดอินเทอร์เน็ต

ที่มา : คู่มือเเนวทางการเลี้ยงลูกยุคดิจิทัล   โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ 


ทำความรู้จักโรคติดอินเทอร์เน็ต  thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder) จัดเป็นกลุ่มอาการทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการเสพข้อมูลหรือข่าวสารมากเกินไป อาการของโรคติดอินเทอร์เน็ต ได้แก่


1.รู้สึกหมกมุ่นกับอินเทอร์เน็ต แม้ในเวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต 


2.มีความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานขึ้นอยู่เรื่อย ๆ 


3.ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ 


4.รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้ 


5.คิดว่าเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ตนเองรู้สึกดีขึ้น


6.ใช้อินเทอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา


7.หลอกคนในครอบครัว หรือเพื่อน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของตนเอง


8.มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเทอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย


หากสังเกตบุตรหลานหรือคนรอบข้างเริ่มมีอาการติดอินเทอร์เน็ต ก็ควรสะกิดให้ลด ละ เลิก ให้ขยับ ลุกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น และควรหากิจกรรมอื่นทดแทน โดยเริ่มจากการทำร่วมกันในครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีกฎกติกา ห้ามใช้ในเวลาครอบครัว เวลาทานข้าว ควรมีพื้นที่หรือเวลาปลอดมือถือ/อินเทอร์เน็ต ภายในบ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code