ทารกกินน้ำนมแม่ ช่วยลดการป่วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ทารกกินน้ำนมแม่ ช่วยลดการป่วย thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.เผยอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีแนวโน้มดีขึ้น ย้ำทารกกินน้ำนมแม่จะช่วยลดการป่วย


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเด็กปฐมวัย เนื่องจากเป็นวัยรากฐานแห่งชีวิต และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยบ่อย มีการดำเนินการต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มดีขึ้นข้อมูลจากกรมอนามัย พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนในปี 2550 ร้อยละ 14.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 47.50 ในปี 2555 ส่วนข้อมูลของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ พบว่า ทารกที่กินนมแม่ติดต่อกัน 0-3 เดือนมีอัตราป่วยร้อยละ 26.32 ส่วนทารกที่ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราป่วยร้อยละ 45.45 และทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวนาน 3-6 เดือนมีอัตราป่วยร้อยละ 32.5 ส่วนทารกที่ไม่ได้กินนมแม่มีอัตราป่วยถึงร้อยละ 61.84


นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดอบรมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมนำร่องดำเนินการหลังการอบรมในโรงพยาบาล 25 แห่ง ซึ่งการประเมินผลพบว่าทารกและเด็กที่ป่วยได้รับนมแม่ขณะที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผลการรักษาดีขึ้น โดยจะได้ขยายการดำเนินงานทั่วประเทศต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code