ทางออก “เด็กติดเกม” เน้นที่พ่อแม่

สร้างระเบียบวินัยให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก

 

ทางออก “เด็กติดเกม” เน้นที่พ่อแม่

เกมออนไลน์ยังคงเป็นปัญหาหนักใจของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานตกเป็นทาส แม้หน่วยงานภาครัฐจะพยายามออกมาให้ความรู้และดำเนินการแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่อง

   

แต่เพราะกลไกทางสังคมที่อ่อนแอเกินไป รวมไปถึงการขาดการเอาใจใส่ดูแล และขาดการแนะนำจากครอบครัว เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบรัด จึงทำให้การแก้ปัญหาเด็กติดเกมไม่ได้ผลตามที่คาด  หวังไว้

   

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดเสวนา หัวข้อ เกมเทพ 5 ขั้น ทางออกเด็กติดเกมในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 โดยมีเยาวชนต้นแบบอดีตเด็กติดเกมมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาและทางแก้ไข เพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทย

   

ด้วยเหตุผลที่ว่า เกมไม่ใช่ปัญหาหลัก แต่เกมสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนได้หากรู้จักควบคุม

   

นายธนากร พุฒิธนะสุนทร อดีตเด็กติดเกมที่ตอนนี้ผันตัวมาทำหนังสั้นที่ตัวเองรัก บอกว่า ติดเกมออนไลน์มาตั้งแต่เด็ก หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะนิเทศศาสตร์ เอกโฆษณา ภาพยนตร์ ก็ยังเล่นเกมอย่างต่อเนื่องเสียเวลาไป 1 ปี โดยไม่ได้ทำงาน แต่ละวันจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ 8-10 ชั่วโมง จนมาวันหนึ่งรู้สึกไม่ดีกับตัวเองจึงพยายามเล่นให้น้อยลง 

   

แรงบันดาลใจที่ทำให้เลิกเล่นเกมมาจากคำพูดให้กำลังใจของพ่อแม่ ที่แนะนำให้เราพยายามหาจุดยืนให้กับตัวเอง ท่านพูดว่าถ้า  มัวแต่เล่นเกมเราก็จะไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถในสิ่งที่รัก   ลองออกไปแสดงศักยภาพของเราให้คนในสังคมเห็นว่าเราทำได้นายธนากร กล่าว

   

คำพูดของพ่อกับแม่ได้จุดประกายความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  ธนากรและเพื่อนอีก 3 คน จึงรวมตัวกันเขียนสคริปต์หนังสั้น 5 นาที ส่งเข้าประกวดที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และชนะการประกวด ในปี 2551 พอปี 2552 หนังสั้นของเขาและเพื่อน ๆ ได้ถูกนำออกเผยแพร่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเด็กติดเกม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ชื่อเรื่อง ลูกผู้ชายออนไลน์ หัวใจขาสั้น (Life Online)”

   

วันนี้ผมถือว่าตัวเองได้ผ่านวิกฤติชีวิตในช่วงเป็นวัยรุ่นติดเกมมาแล้ว เมื่อหันกลับไปมองในอดีต หากผมไม่มีพ่อแม่คอยพูดให้กำลังใจและประคับประคองชีวิตคงไม่ได้มาถึงตรงนี้นายธนากร กล่าว

   

ด้าน นายพลตรี กวินวัฒน์ นักกีฬาอี-สปอร์ต ตัวแทนจากทีม อีเทอนอล เฟียร์ ที่มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันการเล่นเกมสเปเชียล ฟอร์ซ ในต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า การเล่นเกมเป็นการพัฒนาศักยภาพอีกด้านหนึ่ง แต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองสูง รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น การเรียนไม่เสีย เพื่อพิสูจน์ให้ผู้ปกครองเห็นว่าเราสามารถทำได้ ไม่เดือดร้อนครอบครัว จึงไม่ค่อยมีปัญหากับพ่อแม่ ทั้ง ๆ ที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ติดเกมมาตั้งแต่เด็ก เล่นตั้งแต่ยังเป็นเกมกด เกมบอย กระทั่งมาเป็นเกมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

   

นายพลตรี เรียนปริญญาตรี จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทที่ทำรายการทีวีเกี่ยวกับเกม วิธีการเล่น รวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น โดยเขาย้ำว่า แม้การเรียนกับงานที่ทำจะไม่สอดคล้องกันแต่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เกมออนไลน์ไม่ได้เป็นอันตรายอย่างที่หลาย ๆ คนคิด เพียงแต่เราต้องรู้จักที่จะควบคุมไม่ปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาส จึงอยากฝากถึงผู้ปกครองทุกคนที่มีบุตรหลานมีพฤติกรรมติดเกมว่าต้องสอนให้น้อง ๆ มีความรับผิดชอบโดยเฉพาะการให้ความสำคัญเรื่องความมีระเบียบวินัยในการแบ่งเวลา

   

ขณะที่แพทย์หญิงณัฎฐินี ชินะจิตพันธุ์ จิตแพทย์ ประจำสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กล่าวว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกมถือเป็นปัญหาของสังคม บุคคลแรกที่จะทำให้เด็กรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีคือพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ แต่พบว่าในสังคมไทยพ่อแม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ ดังนั้นสังคมต้องช่วยกันสร้างกิจกรรมดี ๆ เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรง บ้าน โรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดปัญหา ในขณะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเปิดสายด่วน 1323 ให้ผู้ที่มีปัญหาบุตรหลานติดเกมโทรศัพท์เข้ามาปรึกษา   

   

แพทย์หญิงณัฎฐินี เปิดเผยข้อมูลว่า ผลการสำรวจพบเด็กไทยติดเกมร้อยละ 5 เป็นเด็กที่เล่นเกมติดต่อกันนานกว่า 3 ชั่วโมง ทำให้สมองเบลอเพราะหมกมุ่นอยู่กับเกมทั้งวันโดยไม่ทำกิจกรรมอย่างอื่น เด็กจะมีภาวะซึมเศร้า เก็บตัว ขาดสมาธิ หรือแม้กระทั่งก่อปัญหารุนแรงขึ้น แต่ก็อาจจะไม่ใช่เด็กทั้งหมดจะมีปัญหา 

   

จากการศึกษาเด็กที่ก่อเหตุรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากการติดเกมพบว่า เด็กขาดโอกาส ขาดพื้นที่การแสดงออก บางครั้งครอบครัวมีปัญหา พ่อแม่มักชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เป็นการผลักเด็กให้ออกจากบ้าน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และร้านเกมออนไลน์จึงเป็นทางออกสุดท้ายที่ให้เขาได้ระบาย เนื่องจากปัจจุบันมีร้านเกมมากมายเปิดแข่งกันทำให้ราคาค่าชั่วโมงถูกลงด้วย ประกอบกับคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่มีราคาถูกลงเด็กก็เข้าถึงง่ายขึ้น ดังนั้นอาจพูดได้ว่าเกมเป็นดัชนีชี้วัดความรุนแรงของสังคมในเบื้องต้นเท่านั้น 

   

แพทย์หญิงณัฎฐินี แนะว่า พ่อแม่จำเป็นต้องสร้างระเบียบวินัยให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก ต้องรู้จักสื่อสารต่อรองกับลูก สอนให้รู้จักแบ่งเวลา อดทน รอคอย ควรให้คำแนะนำและใกล้ชิด ที่สำคัญต้องพูดจาลักษณะความเข้าใจมากกว่าจะดุด่าอย่างที่ผู้ปกครองหลาย ๆ คนยังทำกัน.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update:09-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code