ทัศนคติต่อพนันฟุตบอลโลก2010

ผลสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติ ต่อการเล่นพนันฟุตบอลโลกปี2553” ที่ ศปค.ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และศูนย์วิจัยความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำรวจประชาชนอายุ 12-60 ปี เขตกรุงเทพฯ ชลบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา จำนวน 2,541 ราย เมื่อวันที่ 4-14 พ.ค. 2553

 

โดย กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อว่า อุปสรรคที่ทำให้ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้เล่นพนันฟุตบอล เพราะอำนาจอิทธิพลของเจ้ามือ/เจ้า ของโต๊ะพนันบอล 66.2%มีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 61.0 % บทลงโทษไม่รุนแรง58.7% ขาดการแจ้งแหล่งมั่วสุม/การเล่น พนันในพื้นที่ 49.1%ขาดนโยบาย/มาตรการกำกับจากภาครัฐ39.7%

ทัศนคติต่อพนันฟุตบอลโลก2010

 

เรื่อง ข้อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาพนันบอล พบว่า 25.7%ต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงและจริงจัง 17.4%ทำให้การพนันถูกต้องตามกฎหมาย 17.1% ออกกฎหมายที่เข้มงวด

 

ทัศนคติต่อพนันฟุตบอลโลก2010

ที่มา: หยุดพนันดอตคอม

 

 

 

 

Update: 21-06-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

Shares:
QR Code :
QR Code