ทัวร์ธรรมยาตรา “จากเบื้องบูรพา ถึงทิศพายัพ”

ประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก จัดทัวร์ธรรมยาตรา ศึกษาดูงาน “จากเบื้องบูรพา ถึงทิศพายัพ”

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภาคตะวันออก ภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำทีมโดย คุณเพ็ญนภา หัสรังค์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ในการศึกษาดูงานโครงการ ทัวร์ธรรมยาตรา ศึกษาดูงาน “จากเบื้องบูรพาถึงทิศพายัพ ”  เปิดมุมมองการทำงานภายใต้หลักคิด ได้งาน/ได้คน/ได้ใจ เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับการรณรงค์งดเหล้า โดยได้ศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

ในการศึกษาดูงานนี้ครั้งนี้ เป็นการจัดทัวร์แบบพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก 9 จังหวัด ประกอบด้วย ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังพื้นที่ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาการจัดงานถนนคนเดินปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับวัดศรีดอนชัย วัดแรกในอำเภอปาย

ต่อจากนั้นลงพื้นที่ตลาดนัดปลอดบุหรี่(ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่) ซึ่งแม้ตลาดจะมีพื้นที่กว้างแต่การจัดการเรื่องเหล้า บุหรี่ และขยะ ดำเนินการได้เป็นอย่างดี ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตรงกับการจัดงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ที่นี่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้เห็นถึงรากเง้าความเป็นไทย และสุดท้ายเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อ แลกเปลี่ยนการทำงานของประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก ได้แลกเปลี่ยนมุมมองที่สามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ในภาคตะวันออกภายใต้บริบทที่อาจแตกต่างบนความตั้งใจที่จะร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก โดยอรรถพล ใจบ่อแป้น

 

Shares:
QR Code :
QR Code