ทอดกฐินปลอดเหล้า หวังให้สื่อเป็นกระบอกเสียงให้สังคมไทยปลอดเหล้า

 

 

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า รณรงค์และเชิญชวนให้ทอดกกฐินปลอดเกล้า โดยจัดขบวนเดินสายรณรงค์กับสื่อ คาดหวังให้สื่อเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเพื่อให้สังคมไทยปลอดเหล้า

 

            นายธีระ  วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ช่วงเวลาหลังวันออกพรรษาคือเทศกาลงานบุญของคนไทยนั่นคือ เทศกาลทอดกฐิน ซึ่งพบว่าในงานบุญนี้มักจะเป็นที่มาของการสังสรรค์ อันรวมไปถึงการดื่มน้ำเมาสารพัด จากการทำการรณรงค์กฐินปลอดเหล้ามาตั้งแต่ปี 2547 พบว่าช่วงเทศกาล อาทิ สงกรานต์ และ ทอดกฐิน จะเป็นช่วงที่มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงมาก จึงเป็นที่มาของการจับจุดยุทธศาสตร์ ในการรณรงค์โดยเน้นการรณรงค์ในช่วงเทศกาลเป็นหลัก อีกหนึ่งแรกผลักดันที่สำคัญนอกเหนือจากงานรณรงค์นั่นคือ การบังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขันของ พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากผลการสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พบว่า คนไทยนิยมดื่มเหล้าในช่วงเวลาทอดกฐินถึงกว่า 40% อันส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมจากอุบัติเหตุตามมาอยู่เสมอ เหตุที่เลือกรณรงค์กับสื่อในวันนี้ เพราะเชื่อว่าสื่อจะเป็นพลังสำคัญในการรณรงค์ประเด็นทอดกฐินปลอดเหล้าได้อีกทางหนึ่ง

 

            ในส่วนของภาคประชาชนก็เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในส่วนของงานรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องทอดกฐินปลอดเหล้า จะเห็นได้จากการเกิดภาคีเครื่อข่ายรณรงค์ที่เพิ่มขึ้นอันรวมไปถึงการเกิดขบวนกฐินปลอดเหล้าที่มีกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 

            นางลัดดา เฑียรสิงห์ เลขานุการ เครือข่ายประชนกรุงเทพต่อต้านยาเสพติด หนึ่งในผู้รณรงค์ทอดกฐินปลอดเหล้า และเจ้าภาพกฐินปลอดเหล้าที่จะนำขบวนไปถวายกฐิน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2551 กล่าวว่า เริ่มต้นทอดกฐินปลอดเหล้ามาได้ 2 ปีแล้ว และมีความเชื่อว่างานบุญควรเป็นงานที่บริสุทธ์ทั้งกายและใจ ซึ่งหัวใจสำคัญของการทอดกฐินคือการทำบุญ ให้ทาน ที่ต้องปราศจากเหล้า จึงจะเป็นกฐินที่บริสุทธิ์

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คิธธ์ วงศ์อาษา (สสส.) 0891203314

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

update 16-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ