ทส. จัดงาน “วิถีน้ำ วิถีชุมชน” ภายใต้โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน


 


นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น ในปี พ.ศ.2535สหประชาชาติได้ประกาศให้ทุก วันที่ 22มีนาคม ทุกปี เป็น “วันน้ำโลก” เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติ


ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย กรมทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดทำโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน “วิถีน้ำ วิถีชุมชน”เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 5ธันวาคม 2554  ในวันที่23มีนาคม 2554ตั้งแต่เวลา8.00-15.00น. ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า การจัดงานในวันที่ 23มี.ค.นี้ จะเริ่มงานตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00น. ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายสุวิทย์ คุณกิตติ) เป็นประธานในการเปิดงานและจะมีการมอบธง “ทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน”ให้แก่ตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25ลุ่มน้ำเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการทำดี สืบสานในด้านการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำให้เกิดความยั่งยืน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 5ธันวาคม 2554


จากนั้น นายสุวิทย์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวิทย์ คุณกิตติ)ให้เกียรติพูดคุยในประเด็นปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ


และในช่วงบ่ายจะมีการเสวนาเรื่อง “วิถีน้ำ วิถีชุมชน” มี 3หัวข้อใหญ่ ได้แก่ หัวข้อที่ 1การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ หัวข้อที่ 2คือ บทเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และหัวข้อที่ 3คือ การทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดิน ในด้านทรัพยากรน้ำ โดยผู้แทนองค์กรลุ่มน้ำและเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ


นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศการซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ น้ำพระทัยจากในหลวง โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน (ด้านทรัพยากรน้ำ) และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมากมาย อาทิ โครงการน้ำถึงไร่นา ประปาถึงทุกบ้าน น้ำกับเมืองโดยการตอบสนองชุมชนเมือง เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000คน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาและเครือข่าย ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ