ทส.จัดงานกิจกรรมวันน้ำโลก ปลุกคนไทยอนุรักษ์ทรัพยากร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานกิจกรรมวันน้ำโลก ปลุกคนไทยอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์การประชาชาติและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล 

นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และองค์การสหประชาชาติยังกำหนดให้เป็นวันน้ำโลก (World Water Day) ซึ่งปีนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักเอาไว้ว่า เป็นปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำ (International Year of Water Cooperation) เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกในทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลกขึ้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้ผู้เข้าร่วมงานในได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และร่วมกันอนุรักษ์น้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ

“กรมทรัพยากรน้ำ ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวมาโดยตลอดต่อเนื่องทุกปี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์การประชาชาติและสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และในปี2556 ได้กำหนดจัดงานวันน้ำโลกขึ้น โดยใช้ชื่อการจัดงาน”ปีสากลแห่งความร่วมมือด้านน้ำ” เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องแกนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อิแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้” นายสุรพล กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code