ถ้าล้างมือแล้ว แต่ไม่เช็ดให้แห้ง ยังเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ จริงหรือไม่

จำนวนดาวน์โหลด : 4922 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code