ถีบชมเมือง ให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค

หนาวนี้!! ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ชวนปั่นออกกำลังกาย พร้อมท่องเที่ยวชมเมือง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ทุกเสาร์แรกของเดือน จัดต่อเนื่องถึงสิ้นปี 

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สนับสนุนวารสาร เอกสาร พร้อมของที่ระลึก ในการจัดกิจกรรม “ถีบชมเมือง ให้ปอดโต เพื่อปลอดโรค” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย ด้วยจักรยานอย่างต่อเนื่องตลอดปี และส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจำวัน เพื่อลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน รวมถึงผลักดันเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เทศบาลคาร์บอนต่ำ

นอกจากนี้ นายทองสุข ท้าวแก้ว ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ เล่าถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าไม่เพียงเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน ส่งเสริมให้เกิดกระแสการใช้จักรยานในการเดินทางเพื่อลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนแล้วยังเป็นการกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชน หันมาเดินทางด้วยจักรยานในชีวิตประจำวันด้วย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีสะเกษ ได้รับการสนับสนุนทุนจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และความร่วมมือจากภาคีต่างๆอย่างหลากหลาย

ทั้งนี้จะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีกันเลยทีเดียว (รวมพลทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 56) ท่านใดที่พลาดโอกาสเข้าร่วมครั้งนี้ พบกันอีกทีเดือนหน้า สนใจติดต่อได้ที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์โทรศัพท์ 086-652-5584 ครับ

 

 

ที่มา : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพศรีสะเกษ

Shares:
QR Code :
QR Code