ถอดรหัส หนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค”

 

“มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนเสรีแต่ทุกหนแห่งเขาล้วนถูกตรึงด้วยโซ่ตรวน” ฌอง ฌาร์ค รุสโซ่ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส เอ่ยเอาไว้อย่างแหลมคม ชวนคิดและคลุมเครือ

แต่ ณ ตอนนี้ ถือว่าป่วยการและยากเกินจะหาคำตอบชัดๆ ได้ว่า โซ่ตรวนของคุณทวดรุสโซ่คืออะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และทำไม แต่เรารู้เพียงว่า ณ พื้นที่นี้ “มนุษย์ทุกคนเกิดมาล้วนเสรีแต่ทุกหนแห่งเขาล้วนเป็นผู้บริโภค”

“ผู้บริโภค”ย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค”

“ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทำหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย”

นี่เป็นความในรัฐธรรมนูญปี 2540 มาตราที่ว่าด้วยองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค มาตรา 61 และเป็นที่มาของการจับมือกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  สมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม  กลุ่มปลาเป็นว่ายทวนน้ำ บริษัท กู้ดจ็อป โปรดักชั่น จำกัดในโครงการหนังสั้นเพื่อผู้บริโภค “เล่าเรื่องผู้บริโภค” โดยใช้สื่อภาพยนตร์สั้น เป็นสื่อกลางในการสื่อสารมาสร้างสรรค์ชิ้นงานส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค เพื่อสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง ผ่านทีมผู้กำกับระดับมืออาชีพ

โดยนางสารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เล่าว่า เราเห็นผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ถูกโกง ถูกหลอก ทุกวันแต่เราก็มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มาตั้งแต่ปี 2522 ปัญหาผู้บริโภคก็ยังอยู่ เพราะฉะนั้น ผู้บริโภคก็อยากมีองค์กรที่เป็นของตัวเองที่จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคจากการต่อสู่มาอย่างยาวนานถึง15 ปี ยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเนื่องจากคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองสภาได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จและรอนำสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเพื่อให้การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน นั่นจะเป็นกลไกใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริโภค จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น

“ที่ผ่านมาเราทำงานรณรงค์ต่อสู้มาก็มากแล้ว จึงคิดว่าถ้าปรับกลยุทธ์มาใช้ศิลปะ โดยเฉพาะหนังสั้นมาเป็นสื่อกลางบ้างน่าจะทำให้เข้าถึงประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รู้จักมาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และรับทราบประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีกฎหมายฉบับนี้มากขึ้น และในที่สุดผู้บริโภคช่วยสนับสนุนกฎหมายฉบับดังกล่าว”

5+1 หนังสั้นเล่าเรื่องผู้บริโภค เมื่อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมั่นใจและมุ่งหวังว่า “หนังสั้น” จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ทางแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และผู้กำกับ 6คนจึงเดินหน้าสร้างหนังสั้นจากเรื่องจริง ข้อมูลจริง เป็นหนังสั้น “เล่าเรื่องผู้บริโภค” 5 เรื่องสั้น +1สารคดีสั้น ทันที

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

Shares:
QR Code :
QR Code