ถอดบทเรียน “เงินแลกชีวิต” จบชีวิตเพราะไม่หารค่าเหล้า แนะหลักเศรษฐศาสตร์ป้องกันเยาวชนเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)

                    ศวส. ถอดบทเรียน จ่ายเงินหารค่าเหล้า 20 บาทแลกชีวิต จ.พัทลุง ชี้ เป็นความสูญเสีย ที่ไม่คุ้มค่า แนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้หลักการเศรษฐศาสตร์ควบคุม เพิ่มภาษี – กำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ – ไม่แบ่งจำหน่าย ป้องกันเด็ก – เยาวชนเข้าถึงปัจจัยเสี่ยง

                    เหตุการณ์ที่ จ.พัทลุง เมื่อชายหนุ่มวัย 25 ปี ถูกเพื่อนวัย 26 ปีใช้มีดแทงเสียชีวิต เพราะไม่ยอมจ่ายเงินหารค่าเหล้า 20 บาท เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา กรณีดังกล่าวผู้ก่อเหตุดื่มสุราประจำ มีอาการติดเหล้า วันเกิดเหตุได้เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปซื้อเหล้ากับผู้เสียชีวิตที่ตั้งใจว่า จะหารค่าเหล้าร่วมกันคนละ 20 บาท แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมจ่ายตามที่ได้ตกลงกัน จึงมีปากเสียง ทะเลาะ จนทำให้เกิดความสูญเสีย

                    นศพ.บุตรเพชร เพชรชนะ นักศึกษาแพทย์แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะทีมวิจัยเรื่อง ภัยสุรามือสองต่อเด็กและเยาวชน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) กล่าวว่า เป็นที่น่าตั้งคำถามว่า เพราะเหตุใดจำนวนเงินเพียงเท่านี้ ทำให้เกิดการฆ่ากันตายได้ สุราอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยส่งเสริมหรือไม่ เพราะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลต่อระบบร่างกายหลายอย่าง และส่งผลกระทบออกฤทธิ์กดประสาท ทำให้ผู้ดื่มไม่มีสติ ยับยั้งชั่งใจลดลง งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอผลกระทบของสุราต่อเด็กและเยาวชนว่า ข้อมูลการสำรวจผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย ปี 2557 พบผู้ใหญ่ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ในความดูแล 937 คน  ร้อยละ 16 เคยได้รับผลกระทบจากการดื่มสุราจากคนรอบข้าง สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบเด็กที่มีพ่อแม่เป็นนักดื่ม มักพบความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 7.5 ยิ่งคนรอบข้างดื่มหนักหรือดื่มบ่อยตั้งแต่ 1 ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป จะเพิ่มโอกาสเกิดผลกระทบต่อเด็กสูงขึ้นร้อยละ 4.8 และร้อยละ 1.9 จะเห็นว่างานวิจัยผ่านมาแล้วกว่า 10 ปี แต่สถานการณ์ปัญหาที่มาจากสุรายังไม่เปลี่ยนแปลง

                    นศพ.มนสิชา สิทธิสมบัติ ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาแพทย์โครงการส่งเสริมวิจัยในนักศึกษาแพทย์ หรือ MedGenR  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าเงินเพียง 40 บาท สามารถซื้อสุราได้จริง ขณะที่ข้อมูลของ LINE MAN Wongnai เดือนมิถุนายน 2565 พบราคาเฉลี่ยอาหารจานเดียวของไทย อยู่ที่ 57.78 บาท หมายความว่า ราคาสุราถูกกว่าราคาข้าว จึงชวนให้คิดว่าราคาซื้อ-ขายสุราปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ จากปัญหาทำให้ ศวส. ต้องการทำให้สังคมเห็นว่า ไทยควรควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางเศรษฐศาสตร์ ผ่านมาตรการการขาย ราคา และภาษี ตามกรอบนโยบายที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ ได้แก่ 1. เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษาพบว่า การขึ้นราคาสุรามีประสิทธิภาพช่วยลดการบริโภคได้ โดยควรขึ้นภาษีเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อของประเทศ 2.กำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ (Minimum unit pricing) การศึกษาพบว่า การกำหนดราคาขายขั้นต่ำของสุราทำให้ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดียวกัน 3. สุราไม่ควรแบ่งจำหน่าย เพราะทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่าย ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามข่าว

Shares:
QR Code :
QR Code