ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ มาใช้วันหยุดยาว

ที่มา : เดลินิวส์


ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ มาใช้วันหยุดยาว thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงคมนาคม ถอดบทเรียนอุบัติเหตุสงกรานต์ปี 61 หวังนำมาปรับใช้กับเทศกาลวันหยุดยาวตลอดทั้งปี


นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (คค.) และโฆษกกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์61 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธาน ว่าที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ สะสม 7 วัน ( 11-17 เม.ย. 61)  พบว่าในภาพรวมมีการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคมสูงขึ้นทั้งจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,752 ครั้ง เพิ่มขึ้น 7.42% เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 60 ที่มี 1,631 ครั้ง เสียชีวิต 276 คน เพิ่มขึ้น 15.97% ที่เสียชีวิต 238 คน บาดเจ็บ 2,089 คน เพิ่มขึ้น 11.59% ที่บาดเจ็บ1,872 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องมาจากปริมาณการเดินทางที่มากขึ้นโดยเฉลี่ย 5-10% ทั้งรถส่วนตัว และระบบขนส่งสาธารณะ แต่ไม่พบอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดกับรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถเช่าเหมา (รถหมวด30) รวมถึงไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ


นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการ 777 เข้มข้นยกกำลัง 3 ที่ใช้กับเส้นทางเสี่ยงอันตราย 77 สายทางนั้นมีผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากตั้งเป้าไว้ว่าจะลดการเกิดอุบัติเหตุลง 50% แต่ปรากฎว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้กว่า 75% ลดการเสียชีวิตได้ประมาณ 85% และลดผู้บาดเจ็บได้เกือบ 90% ดังนั้นจะขยายผลไปในเส้นทางอื่นต่อไป อย่างไรก็ตาม มรมว.คมนาคม ได้เน้นย้ำให้นำอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกกรณีมาวิเคราะห์รายละเอียดให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันรวมถึงให้ติดตามมาตรการจีพีเอสให้มากขึ้นว่าระบบส่งสัญญาณสามารถทำงานได้ปกติที่สำคัญต้องให้ผู้ประกอบการมีส่วนช่วยในการตรวจสภาพรถและคนขับ รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกด้านในรูปแบบของผู้จัดการความปลอดภัย (safety manager) ด้วย


นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า คมนาคมได้เก็บข้อมูลรายละเอียดการเกิดอุบัติแหตุจากรถทุกประเภท เพื่อนำมาวิเคราะห์ในเชิงลึกในแต่ละจุดเกิดเหตุ ซึ่งในช่วงสงกรานต์ 61 มีอุบัติเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิต 2 คนขึ้นไป และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 5 ราย รวมประมาณ 30 กรณีเพื่อนำแต่ละกรณีมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขในจุดที่เกิดเหตุรวมถึงขยายผลไปในเชิงป้องกันในเส้นทางอื่นที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันด้วยทั้งนี้คมนาคมยังจะนำบทเรียนจากปีใหม่ และสงกรานต์ 61 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เห็นผลชัดเจนสำหรับปรับใช้ตลอดทั้งปีในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจนถึงเทศกาลปีใหม่ 62 ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code