ถอดบทเรียนจิตวิทยา ป้องกันความรุนแรง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ถอดบทเรียนจิตวิทยา ป้องกันความรุนแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


นักจิตวิทยาแนะสังคมไทย พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกโดยฝึกควบคุมตัวเอง มีภูมิต้านทานในการรับมือ แก้ปัญหา ระบุปัจจัยทำให้เกิดเหตุความรุนแรง มาจากมีมูลเหตุจูงใจ และโอกาส ฝากสื่อต้องเล่าเรื่องสร้างสรรค์ ต้องสร้างตัวแบบทางบวกมากกว่าเรื่องผู้ก่อเหตุ


จากเหตุการณ์การกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และได้สร้างความตื่นตระหนก กระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนอย่างมาก รวมถึงคำถามว่า ทำไมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในประเทศไทย? และจะแก้ปัญหาอย่างไร? คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนาถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน” เพื่อหาทางออกและวิธีการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว


รศ.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต นักจิตวิทยาการปรับพฤติกรรม อดีตคณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคน ซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่ามีโอกาสกระทำความรุนแรงแก่ผู้อื่นได้ ทั้งด้านการพูด และการกระทำ ไม่เกี่ยวกับความปกติหรือผิดปกติในจิตใจ แต่ในเรื่องความก้าวร้าว รุนแรงเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดแต่การที่จะคุมไม่ให้แสดงความรุนแรงออกมาสำคัญมากกว่า


"ความก้าวร้าว ความรุนแรงในสังคมเป็นปัญหาทั่วโลก ยิ่งในยุคสังคมเทคโนโลยี ทุกคนรอไม่เป็น รอไม่ได้ และสามารถแสดงออกได้ทันทีตามธรรมชาติของเทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กไม่ได้ไตร่ตรองว่าทำได้หรือไม่ ขณะเดียวกันสังคมไทยตอนนี้ เวลาเลี้ยงเด็กไม่มีสอนเด็กให้คุมตนเอง ไม่ฝึกควบคุมตัวเอง และไม่เข้าใจ สนใจกฎระเบียบของสังคม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้ทุกคนสร้างความรุนแรงในสังคมได้"รศ.สมโภชน์ กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code