ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5

มลพิษด้านฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศวอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และภาคีเครือข่าย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM2.5 ปีงบประมาณ 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346272

Shares:
QR Code :
QR Code