ถวายหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์เจล แด่พระสงฆ์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


ถวายหน้ากากอนามัย-แอลกอฮอล์เจล แด่พระสงฆ์  thaihealth


เเฟ้มภาพ


สำนักพัฒนาสังคม ถวายหน้ากากอนามัยผ้า 1,800 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล 270 ขวด แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 วัด


กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชิ้น และจัดทำแอลกอฮอล์เจล จำนวน 270 ขวด ถวายแด่พระสงฆ์ 9 วัด ได้แก่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดมหรรณพารามวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดสังเวชวิศยาราม วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยถวายหน้ากากอนามัยวัดละ 200 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจลวัดละ 30 ขวด สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. กล่าวว่า ในวันนี้ได้ถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น พร้อมด้วยแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จำนวน 120 ขวดแด่พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพวิสุทธิเวที เจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร และพระเทพสุตเมธี เจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร และในวันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 มี.ค.2563 จะดำเนินการถวายให้ครบทั้ง 9 วัดข้างต้น


ปลัด กทม. กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กทม.มีความห่วงใยในทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานต่างๆ ซึ่งได้กำชับสำนักงานเขตในการประสานกับศาสนสถานเพื่อดำเนินการล้างทำความสะอาด โดยสำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์เข้ามาดำเนินการให้ และในส่วนของสุขภาพพระสงฆ์นั้น กทม.ได้จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าและแอลกอฮอล์เจลเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจัดทำโดยคณะครูและวิทยากรโรงเรียนฝึกอาชีพของกทมผก นอกจากนี้ กทม.ได้สอนทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตต่างๆ โดยมีผ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บให้ใช้ เมื่อจัดทำแล้วเสร็จสามารถนำหน้ากากอนามัยกลับไปใช้ในครัวเรือนได้


"สำหรับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง สำนักงานเขตร่วมกับชุมชนทั้ง 50 เขต หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์กีฬา ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สามารถผลิตได้ขณะนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,836 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 63) โดย กทม.จะนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป"  ปลัด กทม.กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code