ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

     /data/content/26293/cms/e_cehjklpux567.jpg


      สคอ. ร่วมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ RVP Road Safety Camp "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 : RVP-RSC Power for Decade of Action for Road Safety III" โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ปรัสบภัยจากรถ จำกัด พื้นที่จังหวัดภาคใต้ (วันที่ 2)


     นายสาทร นราวิสุทรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลคลิปวีดิโอ, ภาพถ่าย, แต่งเพลง และการแสดงโชว์เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกรอบแนวคิดให้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม


 


 


     ที่มา:  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ