ถนนข้าวก้นบาตรอินทร์บุรี-ย้อนยุคปีใหม่ไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ถนนข้าวก้นบาตรอินทร์บุรี-ย้อนยุคปีใหม่ไทย thaihealth


จ.สิงห์บุรี จัดงานถนนข้าวก้นบาตรอินทร์บุรี-ย้อนยุคปีใหม่ไทย 2562


นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า อ.อินทร์บุรี จัดโครงการย้อนยุคปีใหม่ไทย เบิกบานใจในเมืองพระอินทร์ ถนนข้าวก้นบาตร โดยสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี เห็นความสำคัญในประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิม จึงได้จัดทำโครงการเพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์เผยแพร่และรักษาความงดงามของประเพณีสงกรานต์ และถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกระดับในสังคมในการช่วยกันปกป้องคุณค่าที่งดงามของประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ โดยใช้ชื่อกิจกรรมย้อนยุคปีใหม่ไทย เบิกบานใจในเมืองพระอินทร์ ถนนข้าวก้นบาตร เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย และปลอดแอลกอฮอล์


ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากร้านค้าไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ถนนข้าวก้นบาตร สร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ วัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย สนุกสุขใจไร้แอลกอฮอล์ ในวันเสาร์ที่ 13 เม.ย.2562 มีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.15 น. ชมขบวนแห่หลวงพ่อผึ้งและอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อินทร์บุรี ขบวนการละเล่นพื้นบ้าน กลองยาวพื้นบ้าน ขบวนรณรงค์ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด การประกวดหน้าบ้านน่ามอง แสดงอัตลักษณ์สงกรานต์ไทย สรงน้ำพระสงฆ์ วัดโบสถ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตำบลอินทร์บุรี เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

Shares:
QR Code :
QR Code