ถกทางออกผู้ติดเอดส์มีคู่ หลังพบมีเกือบ 6 หมื่นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปทั่วโลก

ถกทางออกผู้ติดเอดส์มีคู่ หลังพบมีเกือบ 6 หมื่นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น 

 

          ศูนย์วิจัยเอดส์นัดถกหาทางออกเด็กติดเอดส์มีแฟน หลังพบผู้ติดเชื้อเกือบ 6 หมื่นเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นพร้อมมีครอบครัว ถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปทั่วโลก

 

          ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารโลก เตรียมจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สิทธิด้านการเจริญพันธุ์ของผู้ติดเชื้อ” และ “ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยทุกคนควรรู้ผลเลือดของตัวเองโดยสมัครใจ” ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม ที่สถาบันวิทยบริการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาการมีครอบครัวของเยาวชนผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยจะมีแพทย์ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาโรคเอดส์เข้าร่วมเสวนา และจะมีการจัดสัมมนาทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เอกวาดอร์ เซเนกัล รัสเซีย ศรีลังกา ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สำนักงานใหญ่ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานใหญ่ของสมาคมไอเอเอส หรือ international aids society (ias) ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วย

 

          ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์การวิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยและผู้ก่อตั้งคลินิกนิรนาม เปิดเผยว่า การจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการหยิบยกเรื่องสิทธิด้านการเจริญพันธุ์ หรือสิทธิในการมีคู่รักของผู้มีเชื้อเอชไอวีมาพูดคุยกัน เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่แรกเกิดกำลังเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์พร้อมจะมีครอบครัวแล้วเกือบ 6 หมื่นคนทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาครอบครัวกำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนกลุ่มนี้

 

          ศ.นพ.ประพันธ์กล่าวว่า การเสวนาดังกล่าวจะมุ่งเน้นพูดคุยกันถึงสิทธิด้านการเจริญพันธุ์หรือสิทธิในการมีคู่รัก การแต่งงาน การมีลูก ฯลฯ ของผู้มีเชื้อเอชไอวี ที่เป็นประเด็นสนใจของสังคมอยู่ 6 เรื่อง คือ 1. ผู้ติดเชื้อสามารถมีเพศสัมพันธ์ตามความต้องการได้หรือไม่ 2.จำเป็นต้องบอกให้คนที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าติดเชื้อหรือไม่ 3.ผู้ติดเชื้อมีคนรักได้หรือแต่งงานได้หรือไม่ 4.จำเป็นต้องบอกให้แฟนหรือว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาวรู้หรือไม่ว่าติดเชื้อ 5.ผู้ติดเชื้อมีลูกได้หรือไม่ และ 6.การช่วยให้ผู้ติดเชื้อมีลูกได้อย่างปลอดภัยมีความจำเป็นหรือไม่ ส่วนหัวข้อที่เกี่ยวกับการรับรู้ผลเลือดของตัวเองนั้น ในเวทีเสวนาจะกล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการตรวจเชื้อเอดส์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลจากการถูกบังคับตรวจเอดส์ และหากผลการตรวจเลือดถูกเปิดเผยจะป้องกันการถูกสังคมตีตราหรือรังเกียจได้อย่างไร

 

          ส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ รศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.สุริยเดว ทรีปาตี หัวหน้าคลินิกวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี น.ส.ชุติมา สายแสงจันทร์ ผู้ประสานงานกลุ่มเราเข้าใจ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ประธานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเอดส์อีกหลายคน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

update : 25-09-51

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code