ตื่นรู้เติบโต ต่อยอดจากหนังสือ หัวใจตื่นรู้

featured

ภาพบรรยากาศ มินิเวิร์กชอปกิจกรรม ตื่นรู้เติบโต ต่อยอดจากหนังสือ หัวใจตื่นรู้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ที่ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code